Surveilleren door bewonersinitiatieven veiligheid

Veel bewoners dragen vanuit een bewonersinitiatief bij aan de veiligheid door te surveilleren in hun straat of buurt. Om dit goed te laten verlopen, zijn afspraken gemaakt met de wijkagent.

De surveillanten letten op ongeregeldheden of onveilige situaties in de buurt. Bijvoorbeeld op kapot straatmeubilair of overlast door hangjongeren. Buurtpreventieteams en buurtinterventieteams surveilleren minimaal 1 keer per week. Nachtpreventieteams minimaal 1 keer per 2 weken.

Taken en afspraken

De bewonersinitiatieven veiligheid hebben met de wijkagent afspraken gemaakt over het surveilleren. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een convenant. Daarin staat bijvoorbeeld op wat voor zaken gelet wordt, over het tijdstip van surveilleren en hoe de terugkoppeling plaatsvindt.

Surveilleren in het kort

  1. eerst afspraken maken met de wijkagent
  2. goed opletten en luisteren
  3. niet zelf handelen (aanhouden) als het niet echt noodzakelijk is
  4. zo nodig direct de politie waarschuwen: bij spoed 112 of anders 0900 - 8844
  5. alles opschrijven, ook wat op dat moment niet van belang lijkt
  6. geen geweld toepassen, maar van een afstand blijven praten of roepen

Meldingen doorgeven

Voor meldingen in de openbare ruimte kunnen de bewonersinitiatieven terecht via Melding openbare ruimte. Ook kunnen zij de app BuitenBeter hiervoor gebruiken.

Zie ook

    Gepubliceerd: 9 november 2016Laatste wijziging: 16 april 2020