Proef met bodycams

Soms ontstaan er onveilige situaties waarbij mensen agressief worden naar handhavers in de stad. Om die reden doet de gemeente een proef met bodycams. Tijdens de proef dragen 5 handhavers een kleine draagbare camera op het uniform, de bodycam. De proef start op 18 oktober 2019 en duurt 4 maanden.

Tijdens de proef kijkt de gemeente naar:

  • technische prestaties van de bodycams
  • gebruiksgemak voor de handhavers
  • langetermijneffecten op het gevoel van veiligheid van handhavers
  • aantal gemaakte opnames en met welk doel

Na de proef bepaalt de gemeente of alle handhavers een bodycam krijgen.

Bodycam op het uniform van een handhaver
Bodycam op het uniform van een handhaver

Alleen opname bij dreiging

De handhaver start alleen een opname als er sprake is van een dreigende situatie voor de handhaver zelf. Daarbij geeft hij altijd 2 mondelinge waarschuwingen en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd ‘stand-by’.

Beelden worden veilig opgeslagen

Alle opnames op de bodycam worden versleuteld opgeslagen. Daardoor kan niemand de beelden ter plekke bekijken of verwijderen. Na de dienst van de handhaver worden de opnames overgezet op een veilige omgeving. De opnames worden na 4 weken automatisch verwijderd. Tenzij ze nog nodig zijn voor een aangifte of klacht.

Bekijken van beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. Ze houdt zich daarbij aan de regels voor persoonsgegevens en privacy. Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u opnames die van u zijn gemaakt bekijken. U kunt hiervoor het formulier 'Verzoek tot inzage' gebruiken. Lees meer over privacy en uw inzagerecht op de pagina Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Formulier Verzoek tot inzage in verband met het gebruik van bodycam-opnamen (PDF, 118,8 kB)

Alleen gebruikt bij aangifte of klacht

Opnames mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht. Op de pagina Klachten, bezwaar, beroep en compliment leest u meer over het indienen van een klacht.

Bij een aangifte mag de politie de opnames in beslag nemen. De politie kan de opnames gebruiken voor het opsporingsonderzoek.

Proef met bodycam (YouTube-kanaal van de gemeente)

Zie ook: Handhavers in Den Haag

Gepubliceerd: 16 oktober 2019Laatste wijziging: