Den Haag veilig houden

Voor een fijne stad is veiligheid belangrijk. Iedere dag werkt de gemeente aan het verbeteren van de veiligheid in de stad. Ze wil minder misdaden en minder overlast. Belangrijk is ook hoe mensen met elkaar omgaan. De gemeente doet dit werk niet alleen, maar samen met anderen en de politie.

Het beleid voor de komende jaren bouwt verder op een stevig fundament. Den Haag is de afgelopen jaren waarneembaar en aantoonbaar veiliger geworden. Er is minder overlast en criminaliteit en de bewoners voelen zich ook steeds veiliger. In het beleid staat samenwerking met veiligheidspartners en bewoners centraal.

De afgelopen jaren is Den Haag veiliger geworden. Dat is te zien in de stad en het blijkt uit cijfers. Zo is bijvoorbeeld het aantal inbraken gedaald. Wel zijn er meer meldingen van overlast. Ook is er meer aandacht nodig voor online veiligheid.

Waarvoor is extra aandacht?

  • Verbetering van veiligheid in wijken en buurten. De gemeente verzamelt cijfers en informatie. Met deze informatie kijkt de gemeente naar wat voor dat gebied het beste werkt. De gemeente werkt hiervoor samen met bewoners, ondernemers en organisaties. Bewoners moeten zich (weer) veilig voelen.
  • De aanpak van misdaad. Sommige criminelen gebruiken normale bedrijven voor slechte dingen. Hierdoor is er minder vertrouwen in de samenleving. Het gaat vaak om handel in drugs of mensenhandel, fraude witwassen. De gemeente wil dit stoppen.
  • De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Daarnaast is er extra aandacht voor burgers die boos zijn op de maatschappij. De plannen voor online veiligheid staan in de Agenda Digitaal Veilig Den Haag.

Beleidsplan 2023-2026

De gemeente heeft veel onderzoek gedaan. Ook is er veel overleg geweest met andere organisaties. Het Voorstel Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 is het resultaat. Hierin vindt u de plannen tot en met 2026.

Zie ook
Voorstel Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

    Gepubliceerd: 14 september 2023Laatste wijziging: 14 september 2023