Wijkuitvoeringsplannen 2017

In het wijkuitvoeringsplan kunt u lezen wat er per wijk in 2017 gaat gebeuren.

In elk stadsdeel heeft iedere wijk een wijkprogramma. Hierin staan de plannen voor 4 jaar (de collegeperiode). Ook heeft iedere wijk een jaarlijks uitvoeringsplan. Daarin leest u wat dat jaar uit het wijkprogramma wordt uitgevoerd.

8 thema's

Het wijkuitvoeringsplan gaat over 8 thema's:

  • jeugd en onderwijs
  • buitenruimte en wonen
  • bedrijvigheid
  • leefbaarheid en veiligheid
  • werkgelegenheid en inkomen
  • opvoeding en zorg
  • sociale cohesie
  • buurtwaardering

Bekijk de wijkuitvoeringsplannen 2017

De wijkuitvoeringplannen 2017 vindt u in de bestuurlijke stukken onder RIS-nummer 296660.

Zie ook

    Gepubliceerd: 9 mei 2017Laatste wijziging: 29 oktober 2018