Soestdijkseplein: herinrichting

Het Soestdijkseplein wordt verkeersveiliger. Er is voor de herinrichting een voorlopig ontwerp gemaakt waarop bewoners konden reageren. De reacties worden verwerkt in het definitieve ontwerp. De werkzaamheden worden naar verwachting tussen mei en september 2020 uitgevoerd.

Het Soestdijkseplein is een belangrijk verkeersknooppunt. Het drukke plein is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Er komt een nieuwe inrichting.

Huidige situatie Soestdijkseplein
Huidige situatie Soestdijkseplein

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopig ontwerp van het Soestdijkseplein staat op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS-nummer 302786. Het ontwerp ligt ook in het informatiecentrum in het stadhuis op het Spui.

  Inspraakperiode

  Bewoners konden tot 2 september 2019 hun mening geven over het voorontwerp voor de herinrichting van het Soestdijkseplein (zienswijze).

  Belangrijkste maatregelen plannen

  • weghalen verbinding Zuiderparklaan en Schaarsbergenstraat
  • aanleggen vrijliggende fietspaden tussen Zuiderparklaan en Soestdijksekade en op Soestdijkseplein
  • verminderen aantal afslagen op Soestdijkseplein door instellen eenrichtingsverkeer op Soestdijksekade, deel ten noorden van Laakkanaal
  • opnieuw inrichten oversteekplaatsen fietsers en voetgangers
  • aanleggen extra lange bushalte in Schaarsbergenstraat en op Zuiderparklaan
  • aanleggen beplanting
  • vervangen delen riool op Soestdijkseplein en Schaarsbergenstraat

  Door de nieuwe inrichting verdwijnen er 15 parkeerplaatsen.

  Planning

  • De inspraakprocedure over het voorontwerp loopt van 1 juli tot 2 september 2019. Tijdens deze 9 weken kunt u het ontwerp bekijken en erop reageren.
  • U kunt op 15 juli 2019 tussen 17.00 en 19.30 uur naar de inloopbijeenkomst over het voorontwerp. Deze bijeenkomst is in wijkcentrum Escampade, Escamplaan 61F.
  • Na 2 september worden de inspraakreacties bekeken. Deze worden waar mogelijk verwerkt in het voorontwerp. De gemeenteraad neemt dan opnieuw een besluit over het aangepaste plan.
  • Na de besluitvorming over het voorontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2019 wordt een definitief besluit op de herinrichting verwacht.
  • Daarna begint de uitvoering van de herinrichting. Vooralsnog is de uitvoering gepland in de periode vanaf mei tot september 2020.

   Vragen

   Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar soestdijkseplein@denhaag.nl

   Impressie voorlopig ontwerp Soestdijkseplein
   Impressie voorlopig ontwerp Soestdijkseplein

   Gepubliceerd: 4 juli 2019Laatste wijziging: 28 oktober 2019