Soestdijkseplein: herinrichting

Het Soestdijkseplein wordt verkeersveiliger. De werkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd tussen 6 juli en 28 augustus 2020.

De gemeente wil dat het Soestdijkseplein veiliger wordt. De rotonde is druk en onoverzichtelijk. Dit is onveilig, vooral voor fietsers. Daarom wordt het Soestdijkseplein opnieuw ingericht. Deze zomer werkt de gemeente daaraan: van 6 juli tot en met 28 augustus 2020. Dat is in de zomervakantie, wanneer er minder verkeer op de weg is.

Huidige situatie Soestdijkseplein
Huidige situatie Soestdijkseplein

Wat er gaat gebeuren

Het Soestdijkseplein krijgt een nieuwe inrichting. Dit maakt het verkeersplein veiliger voor fietsers en voetgangers, terwijl gemotoriseerd verkeer kan blijven doorrijden. Op de rotonde komen er minder afritten. Ook wordt een deel van de riolering op het plein vervangen. Er komt nieuwe LED-verlichting en het plein wordt groener.

Een groener plein is gunstig voor de gezondheid van mensen. Het is koeler en water blijft langer in de grond opgeslagen, wat goed is voor het groen. Meer groen is ook goed voor dieren.

Alles bij elkaar wordt het plein zo meer ‘een poort’ naar de wijk.

Impressie van het nieuwe Soestdijkseplein
Impressie van het nieuwe Soestdijkseplein

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Weghalen van de verbinding voor autoverkeer op de Zuiderparklaan en de Schaarsbergenstraat.
 • Aanleggen van vrijliggende fietspaden tussen de Zuiderparklaan en de Soestdijksekade en op het Soestdijkseplein.
 • De 2 delen van de Soestdijksekade (de woonstraatjes) ten noorden van het Laakkanaal worden eenrichtingsverkeer.
 • Verminderen van het aantal afslagen op het Soestdijkseplein. Dat wordt gedaan door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Soestdijksekade - Maarseveensestraat en vanaf de Uddelstraat richting Soestdijkseplein, op het deel ten noorden van het Laakkanaal.
 • Opnieuw inrichten van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
 • Fietsers krijgen voorrang.
 • Aanleggen van extra lange bushaltes in de Schaarsbergenstraat.
 • Planten van extra bomen, planten en struiken.
 • Vervangen van delen van het riool en huisaansluitingen op het Soestdijkseplein en de Schaarsbergenstraat.
 • Verplaatsen van ORAC's van de middenberm Schaarsbergenstraat naar de Soestdijksekade. De containers komen bij de bestaande ORAC’s. In totaal zijn er straks 4 bij elkaar.
 • De fietstrommel schuift 20 meter op en komt bij de Soestdijksekade 684.

Voorlopig ontwerp

U vindt het voorlopig ontwerp van het Soestdijkseplein bij de bestuurlijke stukken (RIS302786).

Bewoners en ondernemers konden hun mening geven over de plannen voor het Soestdijkseplein tijdens de inspraakperiode in het najaar van 2019. De gemeente heeft, waar het mogelijk was, rekening gehouden met de reacties. Dit is er veranderd aan het plan:

 1. Er zouden 15 parkeerplaatsen weg gaan. Dit worden er 9.
 2. Fietsers krijgen meer ruimte op de brug richting Zuiderpark.
 3. Fietsers krijgen meer ruimte op de Soestdijksekade richting Vreeswijkstraat.
 4. Het looppad op de Soestdijksekade (oostkant) is verbeterd.

Planning

Al het werk wordt gedaan in 8 weken tijd, van 6 juli tot en met 28 augustus 2020. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten, is het werk eerder klaar.

Tijdens de werkzaamheden

Het volledige Soestdijkseplein en de brug worden afgesloten. Ook de Schaarsbergenstraat vanaf het Soestdijkseplein tot en met de Wapenveldestraat gaat dicht. Daarnaast wordt een stukje aan beide zijden van de Soestdijksekade afgesloten: bij huisnummers 650 en 694. De Zuiderparklaan gaat dicht vanaf het Soestdijkseplein tot de Ermelostraat.

Ook aan de Soestdijksekade Zuid (hoofdroute) wordt gewerkt. De stoep en fietspaden worden aangepast. Er komt een veiligere oversteek voor fietsers. Ook zijn er werkzaamheden aan de verkeerslichten. Om het verkeer op de drukke Soestdijksekade zo min mogelijk te hinderen, vinden deze werkzaamheden ’s nachts plaats. De rijbanen worden dan versmald. Zo kan het verkeer langs het werk blijven rijden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden gaat het Soestdijkseplein volledig dicht voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor komen omleidingsroutes.

Omleidingsroutes omliggende wijken
Omleidingsroutes omliggende wijken

Op de kaart is de route van noord naar zuid te zien in het groen. De gele route is de omleiding in de richting van noord naar zuid. De paarse pijl laat zien waar auto's kunnen keren. Het rode vlak met het verkeersbord is afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Omleidingsroute voor doorgaand verkeer
Omleidingsroute voor doorgaand verkeer

Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden over het Soestdijkseplein lopen en rijden. Ze worden op een veilige manier door het werk geleid.

Openbaar vervoer

De routes voor de HTM-buslijnen 25, 26 en 27 moeten door de werkzaamheden aan het Soestdijkseplein omrijden via het Veluweplein. Tijdens de werkzaamheden vervallen de bushaltes aan de Schaarsbergenstraat. Er komen 4 tijdelijke bushaltes:

 • tijdelijke haltes bij de Vreeswijkstraat 25, aan beide zijden
 • tijdelijke haltes bij Kempstraat 201 en 254

Kijk voor meer informatie en actuele vertrektijden op www.htm.nl

Op de Schaarsbergenstraat komen extra lange bushaltes
Op de Schaarsbergenstraat komen extra lange bushaltes

Materiaal

Er wordt nieuw materiaal gebruikt. De parkeervakken worden bestraat met rode bakstenen, de stoepen met tegels. De rijwegen worden opnieuw geasfalteerd en de fietspaden krijgt een rode asfaltlaag.

Bomen en groen

Om de herinrichting mogelijk te maken, zijn er in het voorjaar 7 bomen gekapt. Daarvoor komen 18 bomen terug: 16 esdoorns en 2 iepen. De gemeente plant de bomen rond november 2020. Om het plein nog groener te maken, komen er in de middenberm van het plein en bij de brug laagblijvende struiken. De andere middenbermen en verkeerseilanden krijgen verschillende vaste planten. Deze komen ook in de grote vakken van de stoep op de beide hoeken met de Soestdijksekade.

Verlichting

Er komen nieuwe lantaarnpalen met zuinige LED-verlichting. Deze worden gelijkmatig over het plein verdeeld voor een zo goed mogelijke verdeling van het licht. Hierdoor komen de nieuwe lantaarnpalen ergens anders te staan.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar soestdijkseplein@denhaag.nl. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Renske Heijker van BAM Infra Regionaal Den Haag. Zij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 12 96 70 76 of stuur een e-mail naar Soestdijkseplein@bam.com.

Veelgestelde vragen

 • De gemeente wil dat het Soestdijkseplein veiliger wordt. Vooral voor fietsers en voetgangers is dat nodig. De oplossing is dat er minder afslagen op het plein komen. Zo wordt het duidelijker. Volgens onderzoek is een rotonde in de vorm van een sleutelgat op deze plek het beste. Deze ‘sleutelgat’-rotonde is veiliger, vooral voor het langzame verkeer, zoals fietsers en voetgangers. Ook kan het verkeer dan beter doorrijden.

  Op de sleutelgat-rotonde kan verkeer niet meer:

  • vanaf het Soestdijkseplein de Soestdijksekade inrijden. Hierdoor hoeven auto’s niet meer op het plein stil te staan om fietsers voorrang te geven. Daardoor komen er minder ongelukken.
  • vanaf de Zuiderparklaan de afslag naar de Schaarsbergenstraat nemen.
 • Alle straten zijn altijd van minimaal 2 kanten aan te rijden door nood- en hulpdiensten. Nood- en hulpdiensten mogen tegen de rijrichting inrijden. Hierdoor kunnen hulpdiensten dus wél vanaf het Soestdijkseplein de Soestdijksekade in rijden. Het gaat om ongeveer 150 meter tot aan de Maarseveensestraat en ongeveer 100 meter tot aan de Uddelstraat.

 • Nee, er komt een keerverbod. Het is gevaarlijk om hier te keren om weer terug te rijden naar het plein. Andere weggebruikers kunnen namelijk tegelijk groen licht krijgen. U kunt bij de Schaarsbergenstraat komen door een zijstraat van de Zuiderparklaan te nemen. U kunt ook rijden via de route Soestdijksekade (beneden) Veluweplein en De la Reyweg.

 • Dat is veiliger voor fietsers. Het plein is vanaf de Soestdijksekade alleen nog maar de wijk uit te gebruiken. Verkeer kan niet meer vanaf de rotonde de Soestdijksekade op. Zo komt er minder verkeer op het plein en is er eenrichtingsverkeer. Vrachtwagens, auto's en motoren kunnen daardoor beter doorrijden.

  Het eenrichtingsverkeer geldt tussen de Soestdijksekade en Uddelstraat en tussen de Soestdijksekade en Maarseveensestraat.

  De Soestdijksekade is ook via andere routes bereikbaar:

  • via de Zuiderparklaan-Loenenstraat-Maarseveenstraat
  • via de Escamplaan
  • via de Schaarsbergenstraat-Harderwijkerstraat-Uddelstraat
  • via de la Reyweg-Vaassenstraat
  • via de la Reyweg-Veluweplein

 • Ja. Het fietspad vanaf de Vreeswijkstraat over de Soestdijksekade (beneden) bij de brug naar het Soestdijkseplein wordt iets anders. Er komt een oversteekplaats voor fietsers. Het verkeerslicht wordt daar ook op aangepast.

 • De haltes komen op ongeveer op dezelfde plek terug. Ook worden de haltes in de Schaarsbergenstraat 2 keer zo lang als nu. Dat was een wens van de HTM. In de Schaarsbergenstraat stoppen 2 drukke buslijnen. Door de bushaltes kan het andere verkeer zo goed mogelijk door blijven rijden.

 • Door de herinrichting van het plein verdwijnen in totaal 9 parkeerplaatsen:

  • 3 voor de woningen op het plein aan de noordzijde
  • 1 op de Soestdijksekade aan de oostkant, hier komen restafvalcontainers
  • 2 aan de westkant
  • 3 in de Schaarsbergenstraat
 • Ondernemers op het plein zullen last hebben van de werkzaamheden. Zij zijn tijdens de aanleg minder goed bereikbaar. De aannemer maakt aan de Zuiderparklaan een laad-en losplek en helpt bij het laden en lossen. Bezoekers van de ondernemers en de ondernemers zelf moeten ergens anders parkeren.

  De winkels blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. De parkeerplaatsen op de rotonde verdwijnen in de nieuwe situatie. Dat is veiliger voor het verkeer. De laad- en loszone op de Zuiderparklaan blijft na de herinrichting.

 • De stadsklok wordt tijdens de werkzaamheden opgeslagen. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, komt ook de Stadsklok weer terug op zijn plaats.

Gepubliceerd: 23 juni 2020Laatste wijziging: 13 juli 2020