Nieuwsbericht

Ondergrondse restafvalcontainers Koningsplein (buurt 44), Segbroek

Gepubliceerd: 9 januari 2020Laatste wijziging: 9 januari 2020

Op het Koningsplein staan al ondergrondse restafvalcontainers. Bij een aantal huishoudens wordt het afval nog huis-aan-huis opgehaald. Voor deze huishoudens worden aan de Conradkade naar de Laan van Meerdervoort ter hoogte van huisnummer 218b ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 het ontwerp-plaatsingsplan vastgesteld.

Reactie op het voorstel

  • Vanaf donderdag 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 kunt reageren op de voorgestelde locaties.
  • Wilt u een reactie geven? Dien voor donderdag 30 januari 2020 uw reactie (anoniem) in via Zienswijze ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers.
  • Heeft u een suggestie voor een andere locatie? Benoem de nieuwe locatie dan in uw reactie. De gemeente kan deze locatie dan onderzoeken.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 304126.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afval nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via oracs@denhaag.nl.

Documentatie

Zie ook: Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers