Nieuwsbericht

Geef uw idee door voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Gepubliceerd: 29 januari 2020Laatste wijziging: 30 januari 2020

U weet als bewoner van de Bomen- en Bloemenbuurt zelf het beste wat er nodig is in uw wijk of buurt. Daarom gaat de gemeente samen met u werken aan een wijkagenda. Heeft u ideeën om uw wijk mooier, groener, leefbaarder of veiliger te maken? Of heeft u andere ideeën voor de wijk? Laat het de gemeente weten.

Geef uw idee voor 3 februari door via www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl. Als u uw idee liever zelf wilt bespreken met de gemeente dan kan dat ook. U bent daarvoor van harte welkom tijdens een bijeenkomst op woensdag 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur in wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25. Op woensdag 26 februari organiseert de gemeente daarvoor nog een 2e bewonersbijeenkomst.

Thema’s

Wanneer u uw idee via de website doorgeeft dan kunt u kiezen uit 5 thema’s:

  1. duurzaamheid
  2. verkeer
  3. straten
  4. pleinen en parken
  5. zorgen voor elkaar en overige ideeën

U kunt online ook reageren op de ideeën van andere bewoners.

Haalbaarheidscheck

Specialisten van de gemeente bespreken van 3 tot en met 24 februari alle binnengekomen ideeën om te kijken of ze ook haalbaar zijn. Ze kijken daarbij niet alleen of er genoeg geld en tijd is om alle ideeën uit te voeren, ook letten ze op wet- en regelgeving. Dit onderzoek wordt ook wel de haalbaarheidscheck genoemd.

Presentatie

Na de haalbaarheidscheck presenteert de gemeente op 26 februari alle haalbare ideeën tijdens een grote wijkbijeenkomst. Samen met de wijk- en buurtbewoners en ambtenaren van de gemeente worden de ideeën dan tot agendapunten gecombineerd voor de wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt. Een punt voor de wijkagenda kan bestaan uit 1 idee, maar ook uit een combinatie van meer ideeën.

Samen stemmen

Van 4 tot en met 25 maart kunt u dan met andere bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt kiezen welke agendapunten voorrang moeten krijgen op de wijkagenda: welke agendapunten moeten hoog en welke agendapunten mogen lager op de wijkagenda? Zo krijgen de agendapunten die hoog op de wijkagenda staan bij de bewoners ook voorrang.

Zie ook: Wijkagenda: voor iedere wijk een plan