Nieuwsbericht

De Mient: herinrichting

Gepubliceerd: 22 juli 2020Laatste wijziging: 29 juli 2020

De gemeente gaat delen van De Mient, Abrikozenstraat, Appelstraat en Albardastraat opnieuw inrichten. In dit gebied komen extra parkeerplaatsen. In delen van straten geldt straks een rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook komt er meer groen.

  Dit gebeurt er

  • Er komen 70 extra parkeerplaatsen bij.
  • Het winkelgebied van de korte Appelstraat wordt veiliger gemaakt. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur, zoals in de rest van de Appelstraat. Ook wordt parkeren veiliger door een andere inrichting van de parkeerplaatsen.
  • In de Albardastraat wordt de rijsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Zo sluit deze goed aan bij de rijsnelheid in de Appelstraat en de Notenbuurt. Daar wordt al 30 kilometer per uur gereden.
  • Er komen extra parkeerplaatsen rond de kruising Thorbeckelaan-Appelstraat-Albardastraat. Ook komen er extra parkeerplaatsen langs De Mient, Laan van Eik en Duinen, de Abrikozenstraat en de Ananasstraat.
  • De gemeente wil in dit gebied zo veel mogelijk bestaande bomen behouden. Dit kan helaas niet altijd. Soms komt dat door de slechte staat van de bomen. Ook moeten er bomen verdwijnen om het verouderde riool te kunnen vervangen. Daarnaast is ruimte nodig voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Hierdoor moeten bepaalde bomen verdwijnen. Voor elke gerooide boom plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk. Zo blijft het aantal bomen hetzelfde.
  • De groenstrook op de Mient, langs de begraafplaats Eik en Duinen, wordt opgeknapt en ingericht als een ecologische zone.
  • De brede stoep aan de kant van de huizen tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen krijgt extra groenstroken.
  • In de Mient, Appelstraat en Albardastraat wordt de riolering vervangen, omdat deze is verouderd.
  • De oude lantaarnpalen worden bijna overal vervangen door nieuwe.
  Impressie van de Appelstraat na werkzaamheden
  Impressie van de Appelstraat na werkzaamheden

  Planning

  De gemeenteraad heeft ingestemd met herinrichting van De Mient. Op dit moment wordt aan een definitief ontwerp gewerkt. De uitvoering start na verwachting in het eerste kwartaal van 2021 en duurt ongeveer een jaar.

  Meer informatie

  Het stuk 'Vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken' vindt u in het informatiesysteem bestuurlijke stukken onder RIS 305092.