Nieuwe plannen voor het Willem Dreeshuis

Het Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt krijgt een nieuwe functie. In het vroegere verzorgingshuis komen 119 zelfstandige huurwoningen, met een ontmoetingsplek en ruimte voor ondernemers uit de buurt. De gemeente maakt in de zomer van 2021 plannen voor een verbouwing van het gebouw. Buurtbewoners kunnen meedenken met de plannen (participatietraject).

Tot die tijd blijft het Willem Dreeshuis een zorglocatie. Het geeft mensen die weggaan uit de maatschappelijke opvang, tijdelijk een thuis. De gemeente heeft de opdracht om zich hiervoor in te zetten. Zij doet dit samen met de eigenaar, woningcorporatie Vestia.

Te weinig woningen

Op de woningmarkt zijn niet genoeg betaalbare woningen. Mensen die nu uit de maatschappelijke opvang weggaan, kunnen geen woonruimte vinden en blijven daarom te lang in de opvang. Daardoor kunnen mensen die nu opgevangen moeten worden geen plek krijgen. Er zijn daarom meer woningen nodig.

Plannen voor het Willem Dreeshuis

Fase 1

Het Willem Dreeshuis is volgens het bestemmingsplan een zorglocatie. Het is geschikt voor mensen die uit de maatschappelijke opvang weggaan om (tijdelijk) onder begeleiding te wonen. Daarom heeft de gemeente samen met Vestia besloten om 60 mensen hier een woning aan te bieden. Stichting LIMOR heeft in juni de woonruimtes opgeknapt. De eerste nieuwe bewoners wonen inmiddels in het Willem Dreeshuis. In totaal zijn er 60 plekken beschikbaar. De bewoners huren een woning met een basisinrichting, een keuken en een badkamer. De ruimtes die niet gebruikt worden zijn niet toegankelijk voor de nieuwe bewoners.

Fase 2

Ook werkt de gemeente aan een plan om het Willem Dreeshuis een nieuwe functie te geven. Dit bestaat uit het maken van 119 zelfstandige sociale huurappartementen, de bouw van een ruimte voor lokale ondernemers en een ontmoetingsplek met een maatschappelijke functie voor de buurt. Hiervoor moet het Willem Dreeshuis verbouwd worden. Ook moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Hiervoor start binnen 6 maanden een officieel proces.

Nieuwe bewoners in fase 1

De mensen die in fase 1 recht hebben op één van de woonruimtes kunnen zelfstandig wonen. Ze volgen een studie, doen vrijwilligerswerk en/of hebben een baan. Wat ze nog niet hebben is een (zelfstandige) woning. De nieuwe bewoners krijgen in de 1e periode persoonlijke begeleiding van zorgorganisatie Limor. De begeleiding moet het zelfstandig wonen makkelijker maken.

Voorkomen en beperken overlast

De plannen voor het Willem Dreeshuis mogen geen overlast geven. Daarom zijn er de volgende maatregelen:

 • De verbouwing van het Willem Dreeshuis gebeurt op het eigen terrein.
 • De gemeente kijkt naar het verkeer in de wijk. En neemt maatregelen zodat de parkeerdruk niet hoger wordt.
 • Om directe overlast te melden kunt u bellen met (085) 485 61 18. Het telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
 • Er is dag en nacht een portier in het Willem Dreeshuis.

Overleg met de buurt

Eind juni 2021 is er een omgevingsoverleg. Op 13 juli 2021 vond het 1e overleg plaats. Dit is met verschillende mensen en organisaties uit de buurt:

 • een onafhankelijke voorzitter
 • 4 bewoners
 • het wijkberaad
 • scholen
 • stadsdeel Segbroek van de gemeente
 • politie
 • welzijnswerk
 • zorgorganisatie Limor
 • een nieuwe bewoner van het Willem Dreeshuis

Het doel van het overleg is het voorkomen en oplossen van mogelijke problemen. Omdat niet alle bewoners bij dit overleg kunnen zijn, is afgesproken dat er 4 vaste bewoners aansluiten bij het omgevingsoverleg. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt, dat na afloop wordt gedeeld met belangstellenden.

Buurt kan meedenken

De gemeente wil graag met buurtbewoners praten over de toekomst van het Willem Dreeshuis. Daarom komt er een participatietraject. Het participatietraject gaat over de toekomst, over de transformatie van zorglocatie naar woon- en werkgebouw.

Planning

 • juni 2021:

  • opknappen kamers voor 60 nieuwe bewoners (fase 1)
  • informatiebijeenkomst voor mensen uit de buurt
  • omgevingsoverleg
 • juli 2021:

  • 1e nieuwe bewoners
  • omgevingsoverleg
  • voorbereiding participatietraject
 • Na de zomer 2021:

  • start participatietraject
  • keuze sociaal beheerder

Vraag en antwoord

Lees veelgestelde vragen en antwoorden over de plannen in dit document:

Vraag en antwoord Willem Dreeshuis (PDF, 365,6 kB)

Meer informatie

Op deze pagina staan altijd de laatste ontwikkelingen. Ook krijgt iedereen voor wie de ontwikkelingen belangrijk zijn informatie via e-mail.

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen rond het Willem Dreeshuis? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar info.willemdrees@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 16 juli 2021Laatste wijziging: 4 november 2021