Nieuwsbericht

Winnende plannen Bezuidenhout-West Begroot bekend

Gepubliceerd: 3 juni 2020Laatste wijziging: 3 juni 2020

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om Bezuidenhout-West mooier, socialer en groener te maken: het wijkbudget. Op woensdag 3 juni 2020 kregen de winnaars van Bezuidenhout-West Begroot een cheque uitgereikt.

In maart 2020 hebben bewoners en ondernemers 20 plannen ingediend. Er waren 6 haalbare plannen. Bewoners konden tot en met woensdag 27 mei 2020 stemmen op hun favoriete plannen. Er hebben 360 bewoners gestemd.

Winnende plannen

Op woensdag 3 juni 2020 zijn de cheques overhandigd aan de winnaars van Bezuidenhout-West begroot. Er zijn 2 winnende plannen die samen binnen het budget van € 20.000 passen. Dit zijn het maken van:

  • een ontmoetingsruimte/studieruimte

  • fitnesstoestellen buiten

De plannen worden binnen 1 jaar uitgevoerd. Lees de volledige uitslag en meer informatie op www.bezuidenhoutwestbegroot.nl.

De winnaars van Bezuidenhout-West Begroot
De winnaars van Bezuidenhout-West Begroot

Hulp bij uw plan

Ook los van het wijkbudget helpt de gemeente u graag bij uw plannen voor de wijk. Zo kijkt de gemeente of uw idee haalbaar is en of u een activiteitensubsidie kunt aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.

Wijkbudget voor andere wijken

Na Bezuidenhout-West komen ook de andere wijken in Haagse Hout aan de beurt voor het verdelen van een wijkbudget:

  • Bezuidenhout (Midden Oost) is op 26 maart 2020 gestart
  • Benoordenhout
  • Mariahoeve