Den Haag - Prins Mauritslaan: gebruik nieuwe afvalcontainers

Nieuwsbericht

Prins Mauritslaan: gebruik nieuwe afvalcontainers

Gepubliceerd: 21 februari 2019Laatste wijziging: 21 februari 2019

Vanaf eind januari 2019 staat er een 'afvalsorteerstraat' op de Prins Mauritslaan. Hier kunnen bewoners hun afval gescheiden weggooien in verschillende containers.

Het gaat om containers voor glas, papier, textiel, plastic en restafval.

Gebruiksregels containers

  • glas: hoeft niet schoon te zijn, wel leeg
  • papier: karton, vensterenveloppen en nietjes mogen bij het oud papier
  • textiel: kapotte kleding, ook schoenen en riemen, mogen in textielcontainer
  • plastic, blik en drankpakken: hoeft niet schoon te zijn, wel leeg
  • restafval: bij twijfel, container voor restafval gebruiken

Recycling

Het verzamelde plastic, blik en drankverpakkingen wordt gesorteerd en naar een recycler gebracht voor verdere verwerking. Het plastic afval wordt gereinigd, er worden snippers van gemaakt en die worden samengesmolten tot een nieuwe grondstof. Hiervan worden weer producten gemaakt zoals drinkflesjes, blikjes, verpakkingen, kleding en automaterialen.

Meer informatie

Kijk voor voor meer informatie over afval scheiden op www.denhaag.nl/afval of stuur een e-mail naar oracs@denhaag.nl.