Nieuwsbericht

Integrale handhavingsactie voor een veilig en leefbaar Scheveningen

Gepubliceerd: 20 juni 2021Laatste wijziging: 21 juni 2021

De gemeente Den Haag, politie, douane, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, NVWA, HTM en de brandweer hielden op zaterdag 19 juni een grote handhavingsactie aan de kuststrook en in het havengebied van Scheveningen. Het was de 75ste handhavingsactie in de stad. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor huftergedrag in het verkeer, zoals straatraces en voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken. Ook is opgetreden tegen drugsgebruik en lachgas en zijn er in totaal 6 personen aangehouden.

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers een actieplan gemaakt om maatregelen te nemen tegen de buitensporige drukte en overlast die daardoor veroorzaakt wordt op Scheveningen. Het gaat om maatregelen tegen bijvoorbeeld parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik en afval. Tijdens deze handhavingsactie is daar in het bijzonder aandacht voor geweest.

Voertuigcontrole, geluidsoverlast en verkeersveiligheid

De politie hield in de haven een grote verkeerscontrole samen met de douane, het OM, de Koninklijke Marechaussee, gemeentelijke belastingzaken, het handhavingsteam en het gemeentelijk parkeerteam. Samen controleerden zij honderden voertuigen en personen.

Controle douane. Foto: Henriëtte Guest
Controle douane. Foto: Henriëtte Guest

Politie heeft 52 bestuurders beboet voor het overtreden van verkeersregels zoals mobiel bellen, gekleurde verlichting of rijden over de stoep. 8 bromfietsen waren opgevoerd en kregen hiervoor een boete. Zij mochten niet meer verder rijden.

De noise patrol is weer succesvol ingezet. Een noise patrol is een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. 10 voertuigen overschreden het toegestane geluidsniveau. De bestuurders van de auto’s of motoren kregen een boete van ongeveer € 450 en 8 voertuigen mochten niet meer verder rijden totdat hun voertuig is hersteld en RDW gekeurd.

Controle met de noise patrol. Foto: Henriëtte Guest
Controle met de noise patrol. Foto: Henriëtte Guest

In de komende weken kunnen 161 voertuigbezitters nog een boete verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. 10 auto’s stonden foutgeparkeerd en krijgen hier ook een boete voor. Ook krijgen 4 brommers een boete omdat zij een brommer hadden uit 2010 of daarvoor. Den Haag heeft sinds 1 januari een milieuzone.

Brom- of snorfietsen uit 2010 en daarvoor mogen nergens meer in Den Haag rijden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door camera’s. Gemeentelijke belastingzaken heeft voor ruim € 19.000 geïnd aan openstaande belastingschulden. 4 personen konden hun openstaande schuld direct betalen en 7 anderen hebben een wielklem gekregen.

Verkeerscontrole. Foto: Henriëtte Guest
Verkeerscontrole. Foto: Henriëtte Guest

Rijden onder invloed van drugs

Tijdens de verkeerscontrole zijn 5 personen aangehouden omdat zij reden onder invloed van drugs, waarvan 1 ook de politie beledigde en bedreigde. 2 personen hebben een strafbeschikking van € 259 van het OM gekregen omdat zij lachgas bij zich hadden. Ook heeft het OM een strafbeschikking van € 359 gegeven aan de inzittende van een buitenlands voertuig omdat zij in het bezit waren van zoveel drugs dat dit valt onder een handelshoeveelheid.

Aan de kust is een softdrugsverbod, daarom mag in dat gebied geen softdrugs gebruikt worden. Hier wordt actief op gecontroleerd. De handhavers zagen 5 personen in geparkeerde auto’s softdrugs gebruiken. Zij kregen hiervoor een boete en een rijontzegging.

In beslag genomen drugs. Foto: Henriëtte Guest
In beslag genomen drugs. Foto: Henriëtte Guest

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Vooral lijn 11 en 1 zijn veel gecontroleerd en hier kregen 39 reizigers een boete van € 55 omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Meerdere mensen hebben een waarschuwing gekregen omdat zij hun mondkapje niet op hadden. Ondanks de versoepelingen blijft nog steeds de regel om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. De politie heeft 1 persoon in de tram een boete gegeven voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Controle pleziervaart en visserij

De pleziervaart en visserij op het water in de haven van Scheveningen werd gecontroleerd door de nautische BOA’s. Zij hebben surfers aangesproken die in het water bij het havenhoofd overstaken omdat dit levensgevaarlijk is. Daarnaast is de eigenaar van een jacht dringend verzocht te vertrekken, omdat hij zijn jacht had gestald waar dit niet was toegestaan.

Horeca controle

Het handhavingsteam, de politie en de NVWA controleerden 7 horecaondernemingen op signalen van misstanden of overlast. Tegen een aantal ondernemers wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt vanwege aangetroffen overtredingen. Een bestuurlijke rapportage kan leiden tot officiële waarschuwingen van de gemeente.

In 2 ondernemingen was de leidinggevende niet aanwezig en ook konden 2 ondernemingen hun vergunningen niet tonen. De NVWA heeft 1 boete moeten opleggen omdat de onderneming niet voldeed aan de hygiëne-eisen. 2 andere ondernemingen kregen een officiële waarschuwing. Op korte termijn volgt hier een hercontrole.

Auto in beslag genomen. Foto: Henriëtte Guest
Auto in beslag genomen. Foto: Henriëtte Guest

Werk mee en meld!

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Voor Scheveningen is ook een speciaal meldpunt ingericht, zodat de diensten meldingen en signalen snel aan de slag kunnen met de natrekken hiervan. Meerdere bewoners en ondernemers reageerden positief op de actie. Zij bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid.

Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Zij zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het Meldpunt Overlast Scheveningen.
  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.