Nieuwsbericht

Handhavingsactie voor een veilig Scheveningen

Gepubliceerd: 15 mei 2021Laatste wijziging: 15 mei 2021

De gemeente Den Haag hield samen met onder andere de politie, Douane, Openbaar Ministerie, HTM en de brandweer op vrijdag 14 mei een handhavingsactie in Scheveningen. Als gevolg van de extreme vormen van overlast die ondernemers en bewoners vorig jaar hebben ervaren op Scheveningen, was er tijdens de actie in het bijzonder aandacht voor huftergedrag in het verkeer. Maar er was ook aandacht voor andere vormen van overlast waaronder jeugd- en geluidsoverlast, maar ook van overlast als gevolg van misbruik van alcohol en drugs.

Voertuigcontrole, geluidsoverlast en verkeersveiligheid

De politie hield een grote verkeerscontrole samen met Douane, OM, Koninklijke Marechaussee en het gemeentelijk parkeerteam. Samen controleerden zij honderden voertuigen. Er was veel aandacht voor de aanwezigheid van alcohol, drugs en lachgas in het verkeer. Er zijn 44 bekeuringen geschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs en rijden over de stoep. Verder zijn er 11 voertuigen (motoren en auto’s) gemeten door een noise patrol. Een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Bij 10 voertuigen was het geluidsniveau te hoog. In al deze gevallen betekent dit dat er naast een boete van tussen de 300 en 450 euro, ook niet meer gereden mag worden met het voertuig totdat het voertuig herkeurd is door de RDW.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Tijdens de verkeerscontrole bleken twee personen nog openstaande boetes te hebben die zij direct moesten betalen. Een persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed en was daarbij in het bezit van drugs. In dit voertuig vond de Douane een verborgen ruimte, daardoor werd het voertuig direct in beslag genomen. De controle richtte zich ook op bromfietsen en scooters. Tientallen werden aan een rollerbankcontrole onderworpen. Zeker 5 bromfietser moesten uiteindelijk hun weg te voet vervolgen. In de komende weken kunnen 113 personen nog een boete verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. Een enkele auto werd tijdens de actie al weggesleept vanwege asociaal parkeergedrag.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 11 woningen waarbij in negen woningen uiteenlopende misstanden zijn vastgesteld. In vijf woningen was sprake van onrechtmatige bewoning. In één woning was sprake van illegale kamerverhuur. Drie woningen waren gesplitst terwijl dit niet is toegestaan. 12 personen die wel ingeschreven stonden bleken hier niet woonachtig. Acht personen die wel woonachtig waren stonden niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Door onjuiste adresinschrijvingen kunnen misstanden bestaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen. In acht woningen werden te hoge huurprijzen geconstateerd. Ook was er in twee panden sprake van illegale bouw. De gemeente doet nader onderzoek naar de misstanden en treedt mogelijk bestuurlijk op.

Zichtbare en onzichtbare controles

Het horecateam en het HEIT controleerden signalen van misstanden in de horeca en bij overige ondernemingen. Zo werd in één onderneming medicijnen verkocht terwijl dit niet is toegestaan. Bij een andere onderneming wordt onderzoek gedaan naar de verkoop van namaak opladers en kabels voor telefoons. Stedin heeft een waarschuwing gegeven vanwege mogelijk brandgevaar bij de meters. In de strijd tegen oneerlijke concurrentie kunnen ook enkele terraseigenaren nog een reactie van de gemeente verwachten omdat zij na 18.00 uur niet gesloten waren. 

Controle pleziervaart en visserij

De pleziervaart en visserij in het water van de haven werd gecontroleerd door de gemeentelijke nautische handhaving. Hier werd door veel mensen positief op gereageerd.

Nautische boa
Nautische boa

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Van de HTM kregen 25 personen een boete kregen van €55. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Twee personen werden door de politie meegenomen omdat zij nog gesignaleerd stonden voor eerdere feiten. Negen personen zijn verwijderd uit de tram omdat zij geen mondkapje droegen of omdat zij de confrontatie zochten met de controleurs. 

Reacties uit de wijk

Meerdere bewoners en ondernemers reageerden positief op de actie. Zij bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. De personen die een boete hebben gehad, denken daar misschien anders over. Deze acties zijn bedoeld om de wijk veiliger en prettiger voor iedereen te maken. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.