Nieuwsbericht

Duinoord en Scheveningen-Dorp: aan de slag met de wijkagenda's

Gepubliceerd: 17 december 2021Laatste wijziging: 21 december 2021

Bewonersoverleg Duinoord en Wijkoverleg Scheveningen-Dorp hebben sinds november 2021 een eigen wijkagenda.

In de wijkagenda’s staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijken. Inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en de gemeente bepalen dat samen. Zij voeren de wijkagenda de volgende 4 jaar ook samen uit.

Wijkagenda Duinoord

Ruim 800 mensen die in de wijk wonen of werken vulden een enquête in. Dit om te weten welke onderwerpen bewoners en ondernemers van Duinoord belangrijk vinden. Bewoners gaven aan dat zij heel tevreden zijn over hun wijk. Op een schaal van 1 tot 10 krijgt Duinoord 8,4. Er zijn nu 7 onderwerpen die de wijk nog beter moeten maken:

 • samen wonen en leven

 • een schone wijk

 • verkeer

 • winkelstraten

 • verduurzamen

 • groen

 • speeltuinen

De wijkagenda is er ook in het Engels. Dit omdat er in de wijk veel expats wonen. Deze mensen komen uit het buitenland, maar wonen en werken hier. Het verbeteren van het contact tussen Nederlandse bewoners en expats is dan ook een onderwerp op de wijkagenda. Bekijk de Wijkagenda Duinoord 2021 - 2024.

Overhandiging van de wijkagenda van Duinoord door wethouder Anne Mulder
Overhandiging van de wijkagenda van Duinoord door wethouder Anne Mulder

Hoe nu verder

In Duinoord zijn voor ieder onderwerp werkgroepen die verschillende acties hebben. Sommige acties zijn al klaar. Zo zijn er sinds 16 november 2021 flitspalen aan de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade bij het Sweelinckplein. Ook is er op donderdag 16 december 2021 een Duurzaam Duinoord kenniscafé.

Wijkagenda Scheveningen-Dorp

Ook in Scheveningen-Dorp vulden mensen die in de wijk wonen of werken de enquête in. Dit gebeurde 550 keer. Ook hier zijn bewoners tevreden zijn over hun wijk. Op een schaal van 1 tot 10 krijgt Scheveningen-Dorp een 7,6. Bewoners zijn trots op het dorpse karakter van de wijk.

Er zijn ook dingen waar bewoners minder tevreden over zijn. Vaak heeft dit te maken met overlast. In de zomer zijn er problemen rond overlast en parkeren. Hondenpoep op straat vinden bewoners vervelend. In Scheveningen-Dorp staan 4 onderwerpen op de wijkagenda:

 • burgerparticipatie en informatie

 • een schone en groene wijk

 • winkelgebied

 • welzijn

Bekijk de Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021 - 2024.

Hoe nu verder

Voor elk onderwerp zijn 3 tot 4 acties. De wijk voert deze de volgende 4 jaar samen uit. Dit gebeurt door:

 • bewoners

 • Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

 • Lief & Leed Den Haag

 • Vereniging BIZ Keizerstraat

 • Vereniging BIZ Badhuisstraat

 • Welzijn Scheveningen

 • de gemeente

Denk aan acties om hondenpoep op straat tegen te gaan. En ideeën om de opvang en afvoer van regenwater in de Keizerstraat te verbeteren.

Help mee

Wilt u meehelpen om de onderwerpen van de wijkagenda uit te voeren? Stuur een e-mail naar wijkagendasscheveningen@denhaag.nl.