Nieuwsbericht

Ondergrondse afvalcontainers in Waldeck-Noord (wijk 94)

Gepubliceerd: 8 januari 2018Laatste wijziging: 8 januari 2018

In Waldeck-Noord (wijk 94) in het stadsdeel Loosduinen komen ondergrondse restafvalcontainers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2017 het ontwerp plaatsingsplan vastgesteld. De zienswijzeperiode liep van 9 november tot en met 20 december 2017 en is nu beƫindigd. U kunt geen zienswijze meer indienen.

De gemeente verwerkt op dit moment de reacties van de bewoners in de Nota van Antwoord. De nota wordt samen met het definitief plaatsingsplan vastgesteld door het college. Na vaststelling kunnen belanghebbenden tegen het definitief plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Zodra het plan is vastgesteld en de werkzaamheden voor de plaatsing van de containers starten, ontvangen de bewoners een bericht.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorlopige locaties voor ondergrondse restafvalcontainers zijn gepland? Bekijk een pdf van de plattegrond onder het kopje Bijlagen in de bestuurlijke stukken via het RISnummer 298220.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/afval of stuur een e-mail naaroracs@denhaag.nl

Documentatie

Gerelateerde informatie

  • locaties ondergrondse afvalcontainers