Nieuwsbericht

Integrale handhavingsactie voor een veilig en leefbaar Loosduinen

Gepubliceerd: 3 juli 2021Laatste wijziging: 3 juli 2021

De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, Stedin, HTM en de brandweer hielden op vrijdag 2 juli een grote integrale handhavingsactie aan de kuststrook bij Kijkduin. Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor huftergedrag in het verkeer, zoals straatraces en voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken. Ook is er opgetreden tegen verschillende vormen van overlast in de directe omgeving van het strand en werden ondernemingen gecontroleerd. In totaal werden 2 personen aangehouden voor verschillende feiten.

Kijkduin, de typische familiebadplaats, is volop in ontwikkeling en wordt steeds populairder voor bezoekers. De drukte die daardoor kan ontstaan levert verschillende vormen van overlast op. Tijdens deze handhavingsactie was hier, mede naar aanleiding van meldingen en signalen van ondernemers en omwonenden, aandacht voor. Wijkbewoners spraken tijdens de actie hun waardering uit.

Voertuigcontrole, verkeersveiligheid en parkeeroverlast

Tijdens de actie was er een grote verkeerscontrole. Verschillende diensten controleerden honderden voertuigen en personen. Een persoon werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Tijdens de verkeerscontrole werden 10 voertuigen onderworpen aan een geluidsmeting van de noise patrol. De noise patrol is een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. 8 voertuigen overschreden het toegestane geluidsniveau. De bestuurders van deze voertuigen kregen een boete van ongeveer 450 euro en 5 voertuigen mochten niet meer verder rijden totdat hun voertuig is hersteld en RDW gekeurd.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

In de komende weken kunnen 29 bestuurders nog een boete verwachten voor uiteenlopende overtredingen als te hard rijden, mobiel bellen en het negeren van roodlicht. Ook bleek van meerdere voertuigen de technische staat niet op orde en 4 automobilisten moesten hun voertuig op de controleplaats achterlaten. In 1 geval was dat omdat de bestuurder nog ruim 10.000 euro moest betalen, maar ook bleek er sprake te zijn van een spookvoertuig. Dit voertuig is in 2004 in het buitenland verkocht en nooit meer geregistreerd op naam van een nieuwe eigenaar. In die gevallen rijdt het voertuig ook onverzekerd en ongekeurd rond. De gemeentelijke belastingdienst heeft voor een bedrag van 32.428 euro beslag gelegd op voertuigen. 10 voertuigen stonden na de actie nog met een wielklem in de wijk. Pas na betaling kunnen zij weer verder.

Auto in beslag genomen
Auto in beslag genomen

Handhavingsorganisatie

De handhavers van de gemeente Den Haag controleerden samen met de boswachters het kust- en duingebied in Kijkduin. Er werden 28 boetes uitgeschreven omdat mensen zich bevonden in verboden duingebied, met bromfietsen reden op fietspaden, honden los lieten lopen op plaatsen waar dit niet is toegestaan of omdat zij zich niet hielden aan verschillende parkeer-gerelateerde feiten.

Handhavers controleren duingebied
Handhavers controleren duingebied

Controle woningen

In een woning is een hennepplantage met circa 400 planten aangetroffen door de politie. Deze professioneel opgebouwde plantage had bij een brand ernstige gevolgen kunnen hebben. Bij deze inval heeft de politie 1 persoon aangehouden. De plantage is met hulp van Stedin ontmanteld waarmee het gevaar is geweken. Naast de strafrechtelijke vervolging wordt het opleggen van een boete niet uitgesloten. Een hercontrole door de Haagse Pandbrigade volgt in ieder geval.

Hennepplantage ontmanteld
Hennepplantage ontmanteld

De Haagse Pandbrigade controleerde daarnaast nog 24 woningen waarvan in de meeste gevallen de regelgeving goed werd nageleefd. In een aantal woningen worden de adresinschrijvingen nader gecontroleerd omdat 8 personen wel staan ingeschreven, maar daar niet woonachtig zijn. Ook werden 27 personen gecontroleerd die niet stonden ingeschreven in het Basisregistratie Personen. De dienst sociale zaken van de gemeente Den Haag heeft in 2 situaties misstanden vastgesteld in de uitkeringssituatie.

Samen voor een veilig en leefbaar kustgebied Loosduinen

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners in Loosduinen. Enkele bewoners en ondernemers bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.