Nieuwsbericht

Help de handhavers in Loosduinen en zorg samen voor een veilige en leefbare wijk

Gepubliceerd: 10 augustus 2017Laatste wijziging: 20 september 2017

Inwoners van Loosduinen ergeren zich aan zaken als parkeerproblemen, hondenpoepoverlast en rommel op straat. De gemeente heeft een aanpak ontwikkeld om deze problemen tegen te gaan. De handhavers in uw stadsdeel houden zich er dagelijks mee bezig. Help de handhavers bij het veilig en leefbaar houden van uw buurt.

Twee handhavers in Loosduinen
Twee handhavers in Loosduinen

Parkeeroverlast

In een aantal buurten van Loosduinen zijn parkeerproblemen. Zo zijn de straten in de Notenbuurt niet ingericht op het groeiende aantal geparkeerde auto’s. Bewoners van de Architectenbuurt ervaren negatieve effecten van het invoeren van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt. De gemeente heeft parkeertellingen gehouden in het gebied. Deze worden nu bekeken. Bij de Architectenbuurt zijn 10 extra parkeerplekken toegevoegd.

Meld hondenpoep

De ergernis over hondendrollen op straat is groot. Vooral in de Notenbuurt, in de omgeving van de Groen van Prinstererlaan, de G.J. van Marrewijklaan en in Houtwijk. In Den Haag is het verplicht om hondenpoep op te ruimen en om een opruimmiddel bij u te dragen.

Meld hondenpoep op straat of als een hondenbezitter het niet opruimt via de pagina Hondenpoep melden. De gemeente kiest door deze meldingen de gebieden waar handhavers controleren en waar de acties met bewoners zijn.

Laat grofvuil ophalen

Een aantal wijken van Loosduinen heeft sinds kort ondergrondse containers. Daar is bijvoorbeeld de overlast van meeuwen veel minder geworden. Helaas vinden handhavers regelmatig afval naast deze containers. Vaak gaat het om grofvuil dat bedoeld is voor de stort. Breng dit weg naar het afvalbrengstation of laat het gratis ophalen.

Maak een afspraak via de pagina Grofvuil of groot tuinafval laten ophalen.

Handhaven op Kijkduin

Een populaire badplaats als Kijkduin krijgt in deze zomermaanden extra aandacht. De 3 aandachtspunten bij het handhaven zijn:

  1. In de zomer geven de vele bezoekers ook parkeeroverlast. Daar waar het mogelijk is, nam de gemeente maatregelen. Van boomstammen om parkeren in het gras te voorkomen tot anti-parkeerpaaltjes en parkeerverboden.
  2. De gemeente maakt ’s avonds het strand schoon. U kunt ook helpen. Ruim na een strandbezoek uw eigen afval op.
  3. U herinnert zich vast nog de Pokémonhype van vorig jaar. De massa’s mensen die hierop afkwamen veroorzaakten overlast. De gemeente zit hier weer bovenop.

Daarnaast is er extra aandacht voor ander overlastgevend gedrag. Bijvoorbeeld foutparkeren, horeca die te lang open blijft en het gooien van afval op straat door bezoekers.

Handhavers werken samen met anderen

Naast de handhavers zijn veel vrijwilligers actief om Loosduinen veilig en leefbaar te houden. Bijvoorbeeld in een Buurtinterventieteam (BIT) of in een Buurtpreventieteam (BPT). Zij werken samen in en vanuit het politiebureau.

Verder heeft Loosduinen zo’n 48 buurtWhatsApp-groepen van de politie. De politie en de handhavers in Loosduinen werken nauw samen. Wilt u meedoen in een groep? Lees meer op de website www.alerteburen.nl/loosduinen.

Blijf melden

U kunt de handhavers in uw stadsdeel ook bij hun werk helpen door de overlast te blijven melden. Doe dit via www.denhaag.nl/meldingen.

Meer informatie over handhavers

Wilt u meer weten over het werk dat de handhavers doen? Kijk dan op de pagina Handhavers in Den Haag.