Nieuw Waldeck: opknapplannen

Het opknapplan voor Nieuw Waldeck is klaar. Daarin staat wat de gemeente de volgende jaren in de wijk doet om de buitenruimte te verbeteren. De plannen horen bij programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om de wijk op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Nieuw Waldeck samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via RIS-nummer 306367.

Nieuw Waldeck
Nieuw Waldeck

Opknapplan

In het opknapplan Nieuw Waldeck gaat de gemeente:

 • de toegang van de wijk, de Maurice Ravelweg, opnieuw indelen. Er komen parkeerplaatsen bij en de keerlus wordt groener.
 • de Italiaanse buurt opnieuw indelen. Het groen en de verkeersroutes worden opgeknapt. Bomen en struiken worden gesnoeid en er komen voetpaden door het groen. Langs het Strausspad komt een voetpad.
 • de straten en pleinen die door wortels van bomen kapot zijn (wortelopdruk) rechtleggen of vernieuwen.
Bomen die de straat kapot drukken zijn een groot probleem in Nieuw Waldeck. Er staan 500 bomen in de straten en op pleinen met gemiddelde tot ernstige wortelopdruk. Bij het aanpakken van de wortelopdruk vindt de gemeente het belangrijk dat de bomen blijven staan. Toch moeten sommige bomen vervangen worden.

  Projecten

  In Nieuw Waldeck voert de gemeente de volgende 5 projecten uit:

  • Met dit project deelt de gemeente de Italiaanse buurt opnieuw in.

   • De straat, parkeerplaatsen en het groen krijgen een nieuwe indeling.
   • Er komen meer verschillende soorten planten en bomen.
   • Bij het opnieuw indelen van de buurt pakt de gemeente meteen het probleem van de wortelopdruk aan. De gemeente vervangt betonnen stenen door gebakken stenen.

   Planning en bewonersbijeenkomst 10 november 2021

   Op 24 juni 2021 presenteerde de gemeente het Schetsontwerp voor de Italiaanse buurt tijdens een digitale bewonersbijeenkomst. De reacties uit de buurt zijn verwerkt in het Voorontwerp.

   Op 10 november organiseert de gemeente opnieuw een bewonersbijeenkomst over het Voorontwerp in het Wings gebouw aan de Mozartlaan 195. U kunt inlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. Na de bijeenkomst hebben bewoners 6 weken de tijd om het uitgewerkte VO te bekijken. Tijdens deze periode is er een 3e wijkbijeenkomst. Hier wordt het ontwerp toegelicht. Na het behandelen van de reacties door het college van burgemeester en wethouders ligt het ontwerp vast. De uitvoering is in 2023.

  • In dit project pakt de gemeente de Maurice Ravelweg en de keerlus aan.

   • De weg wordt smaller voor extra parkeerplaatsen.
   • Er komen stenen in plaats van asfalt.
   • Er komen verkeersdrempels. Daardoor wordt het veiliger.
   • De oude keerlus gaat weg.
   • Het terrein wordt groener.
   • Er komen meer bomen zodat de straat beter aansluit bij het park.
   • Op verzoek van de jeugdraad krijgt de speeltuin een graffitimuur.

   Planning

   De gemeente maakt in oktober 2021 een Schetsontwerp (SO). De uitvoering is in 2023.

  • In dit project maakt de gemeente van de Binnentuinen en Buitentuinen eenrichtingswegen. De gemeente maakt de weg en de stoep aan 1 kant smaller. Daardoor komt er ruimte voor parkeerplaatsen aan 2 kanten van de weg. De bomen komen tussen de parkeerplaatsen. De stenen worden opnieuw gebruikt.

   Planning

   De gemeente wil dit project eind 2022 starten.

  • In dit project knapt de gemeente het groen op tussen de Duits-Oostenrijkse en Italiaanse buurt en rondom het King Olivereiland. De gemeente:

   • snoeit de bomen en struiken. De bomen hebben dan meer ruimte.
   • vernieuwt voetpaden en straatmeubels (zoals bankjes).
   • maakt nieuwe voetpaden door het groen.
   • knapt de speeltuinen rondom het King Olivereiland en de Blauwe Speeltuin op.
   • maakt een voetpad langs het Strausspad.
   • maakt een brug voor langzaam verkeer tussen het Strausspad en het King Olivereiland
   • scheidt de wandel- en fietsroutes duidelijker van elkaar.

   Er is veel groen langs de paden en het water. Samen met een ecoloog kijkt de gemeente naar de waarde voor de natuur en neemt dit mee in het ontwerp.

   Planning

   • Voorbereidingen voor het opnieuw inrichten zijn gestart. Het onderhoud is eind 2021/begin 2022 klaar.
   • Het Voorontwerp Strausspad is eind 2021 klaar.
   • Voetpad Mozartlaan en groen langs het water (versnellingsprojecten) is eind 2021 klaar.
   Groenzone King Oliviereiland
   Groenzone King Oliviereiland
  • De gemeente vervangt de straten die door wortels van bomen kapot zijn. Ook knapt zij in de buurten de wegen op.

   Planning

   De gemeente wil eind 2021 of begin 2022 starten met het groot onderhoud van wegen in de Franse buurt. In de Amerikaanse buurt verwacht zij begin 2023 te starten.

  Kosten

  De gemeente heeft € 6.275.000 om Nieuw Waldeck op te knappen. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

  Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten en regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

  Huiseigenaren of woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

  Het geld voor projecten die niet doorgaan, gebruikt de gemeente voor een volgend project. Een project dat de bewonerscommissie of bewoners eerder kozen.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het opknapplan voor Nieuw Waldeck? Stuur een e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl. De planningen houden geen rekening met onverwachte gebeurtenissen tijdens het werk. Op deze pagina leest u de nieuwste informatie.

  Zie ook

  Gepubliceerd: 19 juli 2021Laatste wijziging: 28 december 2021