Nieuw Waldeck knapt op

Het opknapplan voor Nieuw Waldeck is klaar. Daarin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de wijk op te knappen.

Nieuw Waldeck is verouderd. De gemeente heeft geld om de wijk op te knappen. In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 maakten de bewoners van Nieuw Waldeck samen met de gemeente een opknapplan. Op www.nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl staan alle stappen van dit project. Het hele opknapplan is te vinden onder RIS-nummer 306367.

In Nieuw Waldeck gaat het volgende gebeuren:

Herinrichting Italiaanse buurt

  De Italiaanse buurt wordt opnieuw ingericht. Daarbij komen de parkeerplaatsen bij elkaar. De straat en het groen krijgen een nieuwe indeling. Bij de herinrichting wordt meteen het probleem van de wortelopdruk aangepakt. Daardoor komen er meer parkeerplaatsen. Want nu kunnen sommige parkeerplekken niet gebruikt worden door de kapotte bestrating. De betonklinkers worden vervangen door gebakken klinkers van gebakken. Alle stenen in de openbare ruimte worden vernieuwd. Op verschillende plekken in de buurt hebben bewoners openbaar groen bij hun tuin getrokken. Dit moet zijn opgelost voordat het project kan worden uitgevoerd.

  Voorlopige planning herinrichting Italiaanse buurt

  In het 1e kwartaal van 2021 wordt een schetsontwerp gemaakt. Zodra het plan voor de bomen klaar is en het oneigenlijk grondgebruik is opgelost, wordt er een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt.

  Maurice Ravelweg en de keerlus

  De Maurice Ravelweg en de keerlus worden samen aangepakt. De weg wordt smaller gemaakt. Er komen klinkers in plaats van asfalt en er komen verkeersdrempels. Daardoor wordt de straat veiliger. De overgebleven ruimte wordt gebruikt om extra parkeervakken aan te leggen. De oude keerlus wordt weggehaald. Het terreintje wordt bij de groenzone getrokken. De containers worden ondergronds geplaatst, zodat er vanuit de wijk beter uitzicht is op het groen en er ruimte is voor meer bomen. Op verzoek van de jeugdraad krijgt de speelplek een graffitimuur.

  Voorlopige planning Maurice Ravelweg en de keerlus

  In het 4e kwartaal wordt een schetsontwerp gemaakt. Aansluitend wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt.

  Binnen- en Buitentuinen

  De Binnen- en Buitentuinen worden eenrichtingswegen. Door de rijweg en de stoep aan 1 kant smaller te maken, komt er ruimte voor parkeervakken aan beide kanten van de weg. De bomen komen tussen de parkeervakken. De klinkers worden hergebruikt.

  Voorlopige planning binnen- en buitentuinen

  De verwachting is dat de uitvoering kan starten in het 1e kwartaal van 2022.

  Duits-Oostenrijkse buurt, Italiaanse buurt, King Olivereiland

  De groenzones tussen de Duits-Oostenrijkse buurt, in de Italiaanse buurt en rondom het King Olivereiland worden opgeknapt. Dit houdt in dat de bomen en heesters worden uitgedund, zodat er meer licht in de huizen en tuinen valt. De overgebleven bomen hebben meer ruimte om te groeien. , De voetpaden worden vernieuwd en het straatmeubilair wordt opgeknapt. Er komen nieuwe voetpaden door het groen. De speelplekken rondom het King Olivereiland en de Blauwe Speeltuin worden opgeknapt. En op verzoek van de jeugdraad komt er een pontje. Langs het Strausspad komt een voetpad. Zo worden de buurten beter verbonden met het groen en zijn routes duidelijk. Er komt een brug voor langzaam verkeer tussen het Strausspad en het King Olivereiland. Ook worden de wandel- en fietsroutes duidelijk van elkaar gescheiden.

  Voorlopige planning Duits-oostenrijkse buurt, Italiaanse buurt, King Oliviereiland

  In het najaar van 2020 begint het groot onderhoud van de langzaam verkeerroutes. In het 2e kwartaal van 2021 begint groot onderhoud van de groenzones. In het laatste kwartaal van 2021 wordt begonnen met het maken van een fiets- en voetpad langs het Strausspad.

  Amerikaans-Franse buurt

  De kapotte bestrating in de Amerikaanse en Franse buurt kan voor een groot deel worden opgelost door het stenen te vervangen en de wortelopdruk aan te pakken. In de buurten worden de wegen onderhouden. Wat er moet gebeuren met de bomen die matige en ernstige wortelopdruk geven, wordt bepaald in het integrale maatwerkplan bomen.

  Voorlopige planning Amerikaans-Franse buurt

  Het groot onderhoud van wegen in de Franse buurt kan naar verwachting in 2021-2022 worden gedaan. In de Amerikaanse buurt kan dat naar verwachting van 2023 tot 2025 gebeuren.

  Een aantal projecten of delen van projecten worden tegelijk gedaan met het groot onderhoud. Voor Nieuw Waldeck zijn dat:

  - de voetpaden in de groenzones

  - voetpad Mozartlaan

  - trekpontje King Oliviereiland

  - groenzone tussen Duits/Oostenrijkse en Italiaanse buurt (noord)

  - groenzone van het King Oliviereiland.

  Het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte kost soms veel tijd. De planningen kunnen dus nog verschuiven

  Groenzone King Oliviereiland
  Groenzone King Oliviereiland

  Hoeveel geld is er beschikbaar?

  De gemeente heeft € 6.275.000 om Nieuw Waldeck op te knappen. Voor het groot onderhoud van de wegen wordt de komende 3 jaar € 500.000 per jaar in de wijk geïnvesteerd. Al het geld wordt geïnvesteerd in de fysieke ruimte van Nieuw Waldeck, zoals straten, stoepen en groen. Dus niet in bijvoorbeeld extra handhaving, het oplossen van afvalproblemen of te hard rijden. Het gaat alleen over investeringen op gemeentegrond. De buitenruimte van woningcorporaties moeten de woningcorporaties zelf onderhouden. Als een project om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, wordt het geld gebruikt voor een volgend project op de prioriteitenlijst van de bewoners.

  Meer informatie

  Vragen over het opknapplan voor Nieuw Waldeck? Stuur een mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl .

  Gepubliceerd: 21 oktober 2020Laatste wijziging: 28 oktober 2020