Houtwijk knapt op

Het Opknapplan voor Houtwijk is klaar. Daarin staat wat de gemeente in de komende jaren in de wijk gaat doen om de openbare ruimte op te knappen.

De openbare ruimte van Houtwijk is verouderd. De gemeente heeft geld om de openbare ruimte op te knappen. In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 werkten de bewoners van Houtwijk samen met de gemeente aan een opknapplan. Op www.houtwijkknaptop.denhaag.nl staan alle stappen van dit project. Het hele opknapplan is te vinden onder RIS-nummer 306367.

Wat zit er in het opknapplan voor Houtwijk?

In Houtwijk worden de belangrijke ingangen van de wijk opnieuw ingericht. In de buurten die er het slechtst aan toe zijn, wordt de bestrating recht gelegd. De belangrijkste routes voor voetgangers en fietsers worden beter toegankelijk gemaakt. Bomen die de bestrating kapot drukken (wortelopdruk) is een groot probleem in Houtwijk. Er staan ruim 1.500 bomen in de straten en op pleinen. Meer dan 70% daarvan geeft matige tot ernstige wortelopdruk. Bij het aanpakken van de wortelopdruk is het behoud van bomen het uitgangspunt. Maar de verwachting is dat er ook veel bomen moeten worden vervangen om het probleem op te lossen.

In Houtwijk worden de volgende projecten uitgevoerd:

Herinrichting Laan van de Mensenrechten

De Laan van de Mensenrechten wordt opnieuw ingericht. Zo kunnen de bomen daar beter groeien. Er komen klinkers in plaats van asfalt. Ook wordt de weg smaller.

Voorlopige planning: De verwachting is dat er in het laatste kwartaal van 2020 wordt gestart met het maken van een schetsontwerp (SO) voor de Laan van de Mensenrechten. De onderhoudswerkzaamheden aan de overige wegen in de Mensenrechtenbuurt worden uitgevoerd met het groot onderhoud. Dit begint naar verwachting in het 1e kwartaal van 2021.

Verbeteren van de routes voor langzaam verkeer

In ’t Kleine Hout worden verschillende paden beter toegankelijk gemaakt. Dat gebeurt door ze opnieuw te bestraten, hellingbanen aan te leggen en de beplanting uit te dunnen. Ook wordt op een aantal plekken het water weer beter zichtbaar gemaakt. Soms komt er een duidelijkere scheiding tussen het fiets- en wandelverkeer.

De wandel- en fietsroutes die worden aangepakt zijn:

- Munirpad

- J.W. Kempffpad

- Vinkenlaantje

- Dr. J. Presserstraat

Voorlopige planning verbeteren van routes voor langzaam verkeer

De werkzaamheden worden tegelijk gedaan met het geplande groot onderhoud. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2020 begint.

Impressie van de oversteek bij het Vinkelaantje
Impressie van de oversteek bij het Vinkelaantje

Groot onderhoud plantsoenen

De beplanting van verschillende plantsoenen is erg eentonig en ver uitgegroeid. Door te snoeien en meer verschillende soorten planten en struiken te planten krijgen de plantsoenen een open uitstraling en meer kleur. Beplanting die te veel schaduw geeft, wordt weggehaald. De paden worden beter toegankelijk gemaakt. De plantsoenen die worden aangepakt zijn:

- B. Thoenplantsoen

- Dr. J. Fruinplantsoen

Voorlopige planning groot onderhoud plantsoenen

De werkzaamheden aan het B. Thoenplantsoen starten in het laatste kwartaal van 2020 met het maken van een schetsontwerp. Het opknappen van het Dr. J. Fruinplantsoen wordt samen gedaan met het groot onderhoud. Dit begint ook in het laatste kwartaal van 2020.

Architectenbuurt

In veel straten in de Architectenbuurt is de bestrating kapot gedrukt door boomwortels. Dat heet wortelopdruk. Er komt een plan om de wortelopdruk blijvend aan te pakken. Ook in de rest van de wijk worden de wegen aangepakt. Het pleintje aan de Architect de Bazelstraat wordt opnieuw ingericht. Het moet een prettige plek worden om te zijn en elkaar te ontmoeten. Er komen meer verschillende soorten planten en de tegels worden vervangen door groen.

Voorlopige planning Architectenbuurt

De verwachting is dat de werkzaamheden in de Architectenbuurt beginnen in het 1e kwartaal van 2022.

Kunstenaarsbuurt/Historicibuurt

In deze buurten zijn veel boomwortels die de bestrating kapot drukken (wortelopdruk). In het plan om de wortelopdruk blijvend op te lossen worden ook deze buurten meegenomen. In de hele wijk wordt onderhoud aan de wegen gedaan. De Hildo Kroplaan wordt opnieuw ingericht. Om de bomen langs de kade komt groen. Daardoor wordt de kade een prettigere plek. In de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan komen klinkers in plaats van asfalt. Het groen in de middenberm van de Hildo Kroplaan wordt vervangen door verschillende soorten planten en struiken.

Voorlopige planning Kunstenaarsbuurt/Historicibuurt

In het 1e kwartaal van 2021 wordt een schetsontwerp gemaakt voor de Hildo Kroplaan. Het verbeteren van de wegen in de beide buurten wordt meegenomen met het groot onderhoud wegen. De start daarvan is gepland in het 1e kwartaal van 2023.

Burgemeester Hovylaan

De kade langs het water op de Burgemeester Hovylaan wordt groener. Zo komt er meer ruimte voor de bomen. Verder komen er langs het water plekken om te verblijven. Dan kunnen bezoekers beter van het water genieten. In de Van Drieststraat krijgen de bomen meer ruimte om te groeien. Er blijven evenveel parkeerplaatsen. Tijdens de herinrichting van de Burgemeester Hovylaan wordt ook het riool vervangen.

Voorlopige planning Burgemeester Hovylaan

Het maken van het schetsontwerp begint in het eerste kwartaal van 2021. Een aantal projecten of delen van projecten kunnen snel beginnen, omdat ze tegelijk worden gedaan met groot onderhoud. Voor Houtwijk zijn dat:

- Munirpad

- de toegang tot ’t Kleine Hout

- pad naast Montessori Houtwijk

- Rosa Parkspad

- J.W. Kempffpad

- Vinkenlaantje

- het plantsoen aan de Dr. J. Presserstraat.

Het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte kost soms veel tijd. De planningen kunnen dus nog verschuiven

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Voor het opknapplan van Houtwijk is € 5.453.000 beschikbaar. Ook wordt er voor het groot onderhoud van de wegen de komende 3 jaar € 500.000 per jaar in de wijk geïnvesteerd. Al het geld wordt geïnvesteerd in de fysieke ruimte van Houtwijk. Dus niet in bijvoorbeeld extra handhaving, het oplossen van afvalproblemen of te hard rijden. Het gaat ook alleen over investeringen op gemeentegrond. De buitenruimte van woningcorporaties moeten de woningcorporaties zelf verzorgen. Als een project om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, wordt het geld gebruikt voor een volgend project op de prioriteitenlijst van de bewoners.

Meer informatie

Vragen over het opknapplan voor Houtwijk? Stuur een mail naar houtwijkknaptop@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 21 oktober 2020Laatste wijziging: 6 mei 2021