Houtwijk knapt op

Het opknapplan voor Houtwijk is klaar. Daarin staat wat de gemeente in de komende jaren in de wijk gaat doen om de openbare ruimte op te knappen.

De gemeente heeft geld om de wijk op te knappen. In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 werkten de bewoners van Houtwijk samen met de gemeente aan een opknapplan. Bekijk het hele plan via RIS-nummer 306367.

Opknapplan voor Houtwijk

In het opknapplan Houtwijk gaat de gemeente:

 • de belangrijkste ingangen van de wijk opnieuw indelen
 • de belangrijkste routes voor voetgangers en fietsers toegankelijker maken
 • de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn gedrukt (wortelopdruk) recht leggen of vernieuwen. Het gaat dan om de buurten die er het ergst aan toe zijn

In Houtwijk staan ruim 1.500 bomen in de straten en op pleinen. Meer dan 70% daarvan geeft matige tot ernstige wortelopdruk. Bij het aanpakken van de wortelopdruk vindt de gemeente het belangrijk dat de bomen behouden blijven. Maar de kans is groot dat er ook bomen worden vervangen om het probleem op te lossen.

Projecten

In Houtwijk voert de gemeente de volgende projecten uit:

 • In dit project gaat de gemeente:

  • een plan maken om ervoor te zorgen dat de straten en pleinen in de Mensenrechtenbuurt niet meer worden kapot gedrukt door de wortels van bomen.
  • de Laan van de Mensenrechten opnieuw inrichten. Zij vervangt het asfalt door klinkers en maakt de weg smaller om de bomen meer ruimte te geven om te groeien.

  Planning

  De gemeente verwacht in juli, augustus of september 2021 een Schetsontwerp (SO) voor de Laan van de Mensenrechten te maken. Het werk aan de overige wegen in de Mensenrechtenbuurt doet de gemeente samen met het groot onderhoud. Dit begint naar verwachting in oktober, november of december van 2021.

 • In dit project verbetert de gemeente de routes voor voetgangers en fietsers in de parken Bokkefort en ’t Kleine Hout. De gemeente:

  • maakt de verschillende wandel- en fietspaden toegankelijker; deze krijgen nieuw asfalt of nieuwe tegels
  • legt hellingbanen aan
  • snoeit de planten
  • zorgt ervoor dat op een aantal plekken het water weer beter te zien is

  Deze wandel- en fietsroutes worden aangepakt:

  • Toegang ’t Kleine Hout
  • Munirpad
  • Rosa Parkspad
  • J.W. Kempffpad
  • Vinkenlaantje

  Planning

  Het Rosa Parkspad is in het najaar van 2020 aangepakt, samen met het groot onderhoud. De overige projecten starten in mei of juni 2021.

  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
 • In dit project gaat de gemeente:

  • in verschillende plantsoenen veel planten snoeien. De planten zijn vaak ver uitgegroeid.
  • zorgen dat er meer verschillende soorten planten en struiken groeien. De plantsoenen krijgen zo meer kleur. In veel plantsoenen staan nu veel van dezelfde planten.
  • bomen van slechte kwaliteit verwijderen, zodat andere bomen beter kunnen groeien.
  • paden toegankelijker maken.

  De plantsoenen die worden aangepakt zijn:

  • B. Thoenplantsoen
  • Dr. R.J. Fruinplantsoen
  • Dr. J. Presserstraat

  Planning

  Het werk aan Dr. R.J. Fruinplantsoen start in juli, augustus of september 2021. Het werk aan het B. Thoenplantsoen en de Dr. J. Presserstraat starten in oktober, november of december van 2021.

 • In dit project gaat de gemeente:

  • een plan maken om de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn gedrukt aan te pakken
  • het pleintje aan de Architect de Bazelstraat opnieuw inrichten zodat het een prettige plek blijft om elkaar te ontmoeten
  • meer groen toevoegen

  Planning

  Het werk in de Architectenbuurt start begin 2022.

 • In dit project gaat de gemeente:

  • een plan maken om de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn gedrukt aan te pakken
  • de wegen in de hele wijk onderhouden
  • de Hildo Kroplaan opnieuw inrichten
  • de kade groener maken
  • het asfalt in de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan vervangen door klinkers
  • klinkers leggen in het winkelcentrum en meer groen aanleggen
  • het groen in de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan vervangen door verschillende soorten planten en struiken

  Planning

  De gemeente maakt in mei of juni 2021 een Schetsontwerp (SO) voor de Hildo Kroplaan. Samen met het groot onderhoud verbetert zij de wegen in de beide buurten. De gemeente verwacht hiermee begin 2023 te starten.

 • In dit project gaat de gemeente:

  • de kade langs het water op de Burgemeester Hovylaan groener maken zodat er meer ruimte komt voor de bomen
  • langs het water plekken aanleggen om te verblijven
  • in de Van Drieststraat meer ruimte maken voor de bomen zodat zij kunnen groeien.
  • evenveel parkeerplaatsen laten terugkomen
  • tijdens de herinrichting van de Burgemeester Hovylaan ook het riool vervangen

  Planning

  De gemeente maakt juli, augustus of september 2021 het Schetsontwerp (SO).

Kosten

De gemeente heeft € 5.453.000 voor het opknapplan. De komende 3 jaar investeert zij € 500.000 per jaar in het onderhouden van de wegen.

Het geld is bedoeld om de wijk op te knappen. Het is niet voor extra handhaving, of om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren of woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun grond en wat daarop staat.

Als een project niet kan doorgaan, gebruikt de gemeente het geld voor een volgend project.

Meer informatie

Heeft u vragen over het opknapplan voor Houtwijk? Stuur een e-mail naar houtwijkknaptop@denhaag.nl. De planningen zijn onder voorbehoud. Op deze pagina vindt u de laatste update.

Gepubliceerd: 11 mei 2021Laatste wijziging: 20 mei 2021