Nieuwsbericht

Inspraak A4 Haaglanden - N14 van start

Gepubliceerd: 20 mei 2020Laatste wijziging: 20 mei 2020

De gemeente werkt samen met Rijkswaterstaat aan een goede bereikbaarheid van Den Haag. Er zijn plannen om de rijkswegen A4 en N14 aan te passen. Dit moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Tot en met 18 juni 2020 kunt u reageren op de plannen. Ook zijn er op 25, 26 en 28 mei 2020 online informatiebijeenkomsten.

Alle wegen die de stad uit gaan komen uit op de A4. Deze weg is dus belangrijk voor goede doorstroming en bereikbaarheid in en rond Den Haag. Rijkswaterstaat wil de A4 en N14 verbeteren. De A4 wordt verbreed om de dagelijkse files te voorkomen. Er komen betere aansluitingen met andere wegen. Ook maakt Rijkswaterstaat een aantal kruispunten ongelijkvloers. Daardoor stroomt het verkeer beter door.

Goede verbinding Leidschendam - Ypenburg

De gemeente kijkt samen met Rijkswaterstaat of er tegelijk met de werkzaamheden aan de A4 en N14 ook andere verbeteringen kunnen worden gedaan. Leidschenveen-Ypenburg ligt langs de A4. De gemeente wil een goede verbinding van dit stadsdeel met het centrum en de regio. Ook wil de gemeente overlast van de A4 zoveel mogelijk beperken. Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheid van stil asfalt. Er zijn ook plannen voor een groene geluidwerende wal bij de Spoorlaan en een fietspad tussen de Spoorlaan en het Jan Linzelviaduct. Dit fietspad zorgt voor een betere verbinding tussen Ypenburg en Voorburg.

Aanmelden voor webinars

De inspraak voor de A4 Haaglanden – N14 is gestart. U kunt reageren op de plannen of u hierover laten informeren. De geplande informatieavonden gaan vanwege het coronavirus niet door. Daarom organiseert Rijkswaterstaat 3 webinars. Dit zijn online informatiebijeenkomsten. Hier krijgt u meer informatie over de belangrijkste stukken die bij de plannen horen (het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit). U kunt ook vragen stellen.

De bijeenkomsten zijn op 25, 26 en 28 mei 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur. In elk webinar staat een ander thema centraal. Wilt u meedoen aan 1 of meer webinars? Meld u aan bij Rijkswaterstaat.

Plannen bekijken en reageren

De plannen voor aanpassing van de A4 en N14 zijn online en offline te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijkswaterstaat. U kunt tot en met 18 juni 2020 op de plannen reageren. U kunt hiervoor uw zienswijze indienen.

Tracébesluit in 2021

Na 18 juni 2020 wordt het tracébesluit opgesteld. Dat is een formeel besluit voor de aanleg of aanpassing van nieuwe of bestaande hoofdwegen. Naar verwachting is dit in de loop van 2021 af. Daarbij wordt op basis van de reacties ook gekeken of sommige dingen anders moeten. Als dat nodig is worden de plannen hierop aangepast.