Laakkwartier-West: herinrichting en riool vervangen

In een deel van Laakkwartier-West begint de gemeente eind augustus 2019 met het vervangen van de riolering. Het werk wordt in fases uitgevoerd zodat er zo veel mogelijk parkeerplaatsen blijven. De werkzaamheden duren tot eind augustus 2020.

Het riool in de wijk is verouderd. De riolering en alle huisaansluitingen worden daarom vervangen. Iedere straat moet hiervoor van gevel tot gevel/erfgrens open. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Bragastraat, Lineausstraat, Scheppingstraat, Van der Hoopstraat en Withuysstraat.

Huidige situatie Withuysstraat (vanaf de Rosseelsstraat naar de Jan Wapstraat)
Huidige situatie Withuysstraat (vanaf de Rosseelsstraat naar de Jan Wapstraat)

Wat gaat er gebeuren?

Het vervangen van het riool combineert de gemeente met de herinrichting van de straten. Dat betekent dat:

 • er tientallen extra parkeerplaatsen bijkomen

 • de meeste straten eenrichtingsverkeer krijgen

 • de lantaarnpalen worden vervangen door Berlagemasten

 • er meer groen komt in de wijk.

  Planning

  De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hierdoor is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken. Wanneer er in uw buurt gewerkt worden, krijgt u soms de mogelijkheid tijdelijk te parkeren in een andere wijk. Bewoners ontvangen op een later tijdstip hierover bericht van de gemeente.

  Parkeren

  (Gehandicapten)parkeerplaatsen op kenteken worden tijdelijk verplaatst naar een zo goed mogelijk bereikbare plek aan. Als bewoners tijdens de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van hun parkeergarage, dan krijgen zij een parkeervergunning op straat voor die periode. 72 uur voordat de werkzaamheden beginnen, kan niet meer worden geparkeerd in een straat.

  Uitwijkregeling

  De bewonersparkeervergunning Laak (West) (gebiedscode 18C) is tot en met 30 juni 2020 ook geldig in vergunninggebied Laakhaven (gebiedscode 18B). Deze uitwijkregeling geldt niet voor de bezoekersparkeervergunning en de bedrijfsparkeervergunning.

  Nieuwe materialen

  De straten worden grotendeels ingericht met nieuwe materialen. De stoepen krijgen een bestrating met grijze tegels en de rijbanen krijgen rode bakstenen. Voor de parkeerstroken gebruikt de gemeente de bestaande stenen. Voor fietsers komen er fietsparkeerbeugels in de straat. De lantaarnpalen worden vervangen door Berlagemasten.

  Huisvuil, papier en grofvuil

  Tijdens de werkzaamheden kunt u de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) niet gebruiken. Want de vuilniswagen kan er niet bij. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in een ondergrondse container bij u in de buurt. Deze aanbiedplaatsen kunt u ook gebruiken voor grofvuil en voor papier op de maandelijkse inzameldag.

  Voor het aanbieden van grofvuil moet u wel eerst een afspraak maken. Geef daarbij de plek door waar u het grofvuil aanbiedt.

  Groen

  In de Bragastraat komen extra bomen. Een boom op de hoek van de Bragastraat en de Jan Wapstraat wordt weggehaald. Dat geldt ook voor 2 bomen in de Van der Hoopstraat. Er komen wel meer bomen voor in de plaats.

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is legt de aannemer loopschotten neer. De loopschotten zijn voor voetgangers.

  Veiligheid

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hiervoor te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

  Hulpdiensten

  De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, worden er voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neergelegd.

  Meer informatie

  Bewoners ontvangen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief van de aannemer. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager, de heer P.C. den Braber. Hij is bereikbar via e-mail: parkereninwoonwijken@denhaag.nlof via telefoonnummer (070) 752 68 26.

  Gepubliceerd: 22 mei 2019Laatste wijziging: 18 februari 2020