Nieuwsbericht

Laak-Centraal krijgt de aandacht die het verdient met integrale handhavingsactie

Gepubliceerd: 17 september 2022Laatste wijziging: 17 september 2022

Op vrijdag 16 september vond er een grote integrale handhavingsactie (IHA) plaats in Laak-Centraal. Eerder dit jaar schreven bewoners en leden van de wijkberaden en bewonersorganisaties al aan het gemeentebestuur dat wat hen betreft de maat vol was. In hun brief schetsten zij een Laak waarin criminaliteit en overlast de boventoon voeren, met een gevoel van onveiligheid en onleefbaarheid tot gevolg. Bewoners melden daarnaast veel last te hebben van illegale bewoning, parkeeroverlast, weesfietsen en hardrijders. Het was de 12e IHA van dit jaar en de 2e in Laak. De inspanningen van vele partners samen leidden tot grote resultaten.

Tijdens de actie werkten de gemeente Den Haag samen met politie, douane, Rijksbelastingdienst, NVWA, Stedin, HTM, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer om de problemen in het gebied aan te pakken. Medewerkers van de Gemeente reden met een bakfiets en flyers door de wijk voor het beantwoorden van vragen van bewoners en voorbijgangers.

Politie controleert auto's

Haagse Pandbrigade zet extra in op Laak

De Haagse Pandbrigade (HPB) controleerde de laatste weken al intensiever in Laak als gevolg van de roep om hulp van de bewoners. Zo’n 150 woningen zijn gecontroleerd in het stadsdeel, vaak na signalen vanuit de wijk. Niet bij elke woning werden daadwerkelijk misstanden vastgesteld. Om deze intensieve inzet in Laak mogelijk te maken, is de inzet in andere wijken voor de duur van deze 6 weken teruggeschroefd. De aanpak heeft veel opgeleverd waaronder het beëindigen van onrechtmatige bewoning, illegale bouw en splitsingen en zorgwekkend achterstallig onderhoud.

Pand met overbewoning

Tijdens de IHA zijn 18 adressen gecontroleerd. Dit waren hercontroles of nieuwe controles op basis van recente meldingen. Tijdens de hercontroles is beoordeeld of eerder vastgestelde misstanden inmiddels hersteld zijn. Aan meerdere eigenaren, waaronder enkele malafide verhuurders, is een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opgelegd omdat de regelgeving nog steeds onvoldoende werd nageleefd. In een woning is een hennepkwekerij gevonden die direct is ontmanteld door de politie. Op een ander adres stonden veel fietsen in de schuur. Ook bleek dat er in de schuur werd geslapen. Vanwege het veiligheidsrisico is deze situatie direct beëindigd met een bestuurlijke sluiting. Hoewel de aangetroffen fietsen niet gestolen bleken, werd later op de avond wel een bewoner van dit pand aangehouden voor fietsendiefstal. Bij 2 andere woningen werden door een samenwerking met het HEIT (Haags Economisch Interventie Team) misstanden van sekswerkers vastgesteld en is ook illegale prostitutie aangepakt.

Hennepkwekerij

Grootschalige controle op de Verheeskade

De politie leidde een grote verkeerscontrole, waar Inspectie Leefomgeving en Transport, de Rijksbelastingdienst, het team van Gemeentelijke Belastingzaken en de douane bij aansloten. In totaal werden 280 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 58 bekeuringen uitgedeeld voor allerlei zaken waaronder overtredingen, technische mankementen, het niet dragen van een gordel en mobiel bellen.

Ook werden bekeuringen uitgedeeld voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie, en het rijden tijdens een rijontzegging. 2 personen werden aangehouden voor rijden onder invloed. 1 van hen blies flink boven de toegestane hoeveelheid. Hij bleek ook nog eens internationaal gezocht voor opium en wordt daarom overgeleverd aan het land van herkomst. De Rijksbelastingdienst inde € 22.000 en legde voor 1 miljoen beslag op voertuigen. 9 voertuigen werden ter plekke afgesleept. Het team van Gemeentelijke Belastingzaken legde voor ruim € 41.500 beslag op voertuigen, 7 auto’s zijn in een wielklem gezet. Drie personen hebben de achterstallige betalingen direct afgerekend voor een totaalbedrag van bijna € 8000. Daarnaast werden 24 taxi’s gecontroleerd. Er werd 1 bevel tot 24 uur staking van de arbeid uitgedeeld. Deze persoon is ook bekeurd.

Drank- en horecacontroles

De politie, team Handhaving, Stedin en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bezochten horeca en winkels. De 2 bezochte winkels waren in orde. Via Meld Misdaad Anoniem (MMA) was melding gedaan over het vermoeden van een hennepkwekerij in 1 van de winkels. Dit bleek niet zo te zijn. Wel gaf het NWVA een waarschuwing voor een te warme koelkast.

Van de 6 gecontroleerde cafés was 1 alcoholvergunning niet in orde. Bij de overige zaken was onder andere sprake van een onveilige gasverbinding en een illegale verzwaring van elektriciteit.

Handhaving controleerde 10 bedrijven op bedrijfsafval. Er zijn geen misstanden geconstateerd.

Toegankelijkheid van de wijk en foutparkeerders

Wijkbewoners melden vaak overlast van geparkeerde auto’s op plekken waar dit niet is toegestaan. Dit zorgt er onder andere voor dat de brandweer bij calamiteiten niet ter plaatse kan komen. De brandweer controleerde daarom deze toegangswegen en constateerde problemen op zeker 20 punten. Handhaving en politie moesten er aan te pas komen om de weg weer vrij te krijgen.

Brandweer controleert toegankelijkheid

Er zijn in totaal 4753 geparkeerde voertuigen gecontroleerd en waar nodig beboet. Het biketeam van Handhaving schreef 45 bekeuringen uit voor foutparkeren.

100% Controle op tramlijnen

De HTM voerde een controle uit op alle tramreizigers in het gebied. Er werd 145 keer een boete uitgedeeld voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. 2 mensen werden aangehouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Voor dat laatste is ook voor 9 andere personen een proces-verbaal opgemaakt.

Woningsluiting

Tot slot werd in de Spoorwijk een woning per direct gesloten op last van de burgemeester. Recent werd in dezelfde woning al 28 kilo heroïne aangetroffen. De deur gaat op slot voor zeker 3 maanden.

Raam met bericht van sluiting wegens drugs

Melden voor veilig en leefbare stad Den Haag

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.
Overvolle binnenplaats door overbewoning