Nieuwsbericht

Integrale handhavingsactie Laak: illegale prostitutie, verkeersproblemen en overbewoning

Gepubliceerd: 5 november 2021Laatste wijziging: 5 november 2021

De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, HEIT en de brandweer hielden op donderdag 4 november een grote integrale handhavingsactie in diverse wijken van stadsdeel Laak. Tijdens de actie organiseerde de politie samen met de Douane en belastingzaken van de gemeente een grote verkeerscontrole vlakbij het Schipperskwartier. Ook werden op diverse plaatsen in de wijk kleine controleplaatsen ingericht waar voertuigen, personen, goederen en documenten gecontroleerd werden. Tijdens deze actie was er ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit en verschillende vormen van overlast. Signalen en meldingen van bewoners en bewonersorganisaties zijn meegenomen in de actie.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met de politie en Stedin 37 woonadressen. Op slechts 12 adressen bleek alles op orde. Op alle overige adressen was sprake van uiteenlopende misstanden. Zo klopte van 59 personen de adresinschrijvingen niet met de gemeentelijke basisregistratie. Op 16 adressen was sprake van illegale kamerverhuur en op twee adressen van illegale bouw. De dienst SZW van de gemeente constateerde dat ook de uitkeringssituatie niet in alle gevallen klopte. Al deze zaken worden nader uitgezocht en kunnen leiden tot bestuurlijke boetes. Stedin constateerde op 2 adressen misstanden aan de meters. In één geval werden direct maatregelen getroffen vanwege groot gevaar. Het huurteam van de gemeente zal nader onderzoek doen naar 17 adressen omdat de huurprijs te hoog is. Op één adres is vastgesteld dat er sprake was van illegale prostitutie waar de diensten verdere actie op uit zetten. In één situatie doet AVIM (vreemdelingenpolitie) verder onderzoek vanwege misstanden in een woning en er is een paspoort in beslag genomen. De politie trof in één woning nog twee elektrische fietsen aan die als gestolen geregistreerd stonden.

Horecacontroles en controle winkelpanden

De handhavers, politie, Stedin, Douane, NVWA en het HEIT controleerden samen 14 ondernemingen op onder andere de naleving van vergunningen, verkoop van illegale goederen en signalen van misstanden of overlast. Alle bezochte ondernemingen mogen binnenkort een hercontrole verwachten omdat de regelgeving overal onvoldoende werd nageleefd. In veel gevallen heeft de NVWA vastgesteld dat de hygiëne niet op orde was. Bij een paar ondernemingen werd er binnen gerookt terwijl dat niet is toegestaan. Boetes daarvoor kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s. In één onderneming werd zelfs een slaapplaats in een keuken aangetroffen. De Douane heeft bij twee ondernemingen tabak in beslag genomen waar geen accijns over is betaald. Eén onderneming werd direct gesloten omdat de leidinggevende afwezig was wat in strijd is met de drank – en horecavergunning.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. 70 reizigers kregen een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Daarnaast kregen nog 29 personen een boete van 95 euro vanwege het niet dragen van een mondkapje. Met het oplopen van de besmettingen en de aanscherping van de coronamaatregelen is dit in het openbaar vervoer nog steeds verplicht. Twee personen kregen een boete van 100,- voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs. Eén van hen moest nog een eerder opgelegde gevangenisstraf van 21 dagen uitzitten en heeft de tramrit niet kunnen vervolgen.

Controle openbaar vervoer
Controle openbaar vervoer

Handhavingsteam

Het handhavingsteam heeft tijdens de actie 52 fietswrakken verwijderd. Verder kunnen 49 autobezitters binnenkort een boete verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. Het handhavingsteam controleerde daarnaast samen met de brandweer de doorrijdbaarheid in het stadsdeel. Als elke seconde telt is een goede bereikbaarheid in uw buurt van groot belang. Daarom is het van belang om de hoeken van de straat vrij te houden, zodat de brandweer in geval van nood de straat in kan komen. In veel gevallen werd hier waarschuwend tegen opgetreden, maar 18 voertuigen stonden dusdanig asociaal geparkeerd dat zij een boete kregen.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Voertuig-, personen-, goederen- en documentcontrole

De politie, douane en belastingzaken van de gemeente controleerden tijdens verkeerscontroles 175 scooters, 169 personenauto’s en 21 bedrijfsvoertuigen. Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol en drugs en werden aangehouden. Tijdens de scootercontroles kregen 52 personen een boete omdat deze waren opgevoerd en bij 21 scooters was de opvoering zo erg dat zij hun voertuig eerst moeten laten herkeuren bij de RDW voordat zij weer de weg op mogen. Tijdens de controle bleek dat er 8 personen zonder rijbewijs reden. Er werden verder 60 boetes uitgeschreven voor onder andere te hard geluid, mobiel bellen en andere verkeersovertredingen. De hoogste boete van 1800 euro werd uitgeschreven voor een snorder. Een snorder is een taxichauffeur die illegaal mensen rondrijdt. Personen met openstaande gemeentelijke belasting hadden tijdens de actie geluk. Door een technische storing werkte apparatuur langere tijd niet. Op het moment dat de apparatuur wel werkte heeft belastingzaken van de gemeente voor ruim 7 duizend euro beslag gelegd. Op dit moment zijn nog twee voertuigen voorzien van een wielklem. Deze wordt pas verwijderd na betaling.

Controle door de politie
Controle door de politie

Melden voor veilig en leefbaar Laak

Als overheid zijn we misschien niet altijd zichtbaar, maar wel altijd aanwezig. Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid- en veiligheidssituatie in de wijk. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Dus werk mee en meld!

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.