Aanpak parkeerproblemen Laakkwartier

In Laakkwartier zijn ernstige parkeerproblemen. Deze problemen komen vooral doordat er meer auto's zijn gekomen in deze buurt. De gemeente heeft de parkeerproblemen de afgelopen jaren aangepakt door een combinatie van meer parkeerplaatsen aanleggen en van betaald parkeren en vergunningen voor bewoners invoeren. Er komen nog meer parkeerplaatsen bij.

Auto's geparkeerd op de stoep

Komende jaren komen er op de volgende plekken meer parkeerplaatsen bij:

  • in Laakkwartier-Oost ongeveer 188 extra parkeerplaatsen
  • in Laakkwartier-West 46 extra parkeerplaatsen

Verder wordt de 'kraagregeling' omgezet naar de normale regeling. De kraagregeling is een vorm van betaald parkeren voor vergunninghouders. Zij betalen hiervoor € 1 per maand. Bij het omzetten naar de normale regeling gaat dit tarief omhoog: bewoners betalen voor de 1e auto € 3 per maand. Dit gebeurt nadat de extra parkeerplaatsen klaar zijn.

Wat is er al gebeurd?

In 2013 zijn er in Laakkwartier-Oost 170 parkeerplaatsen toegevoegd. Toen is ook de kraagregeling ingevoerd. Door deze regeling parkeren er veel minder auto’s van buiten de wijk in de wijk. In 2013 is ook een plan gestart om een garage te bouwen bij de Allard Piersonlaan. Bewoners twijfelen over de noodzaak van een parkeergarage. De bouw veroorzaakt overlast en bewoners zijn bang dat huizen gaan verzakken. De parkeertarieven van een garage zijn hoger dan de tarieven op straat. Daarom heeft de gemeente alternatieve mogelijkheden gezocht met parkeerplaatsen op straat.

Doelen van de plannen zijn:

  • Parkeerplaatsen ontwerpen om de parkeerdruk te verlagen.
  • De groene stroken opknappen met ideeën uit de wijk.
  • Zorgen voor goede fietsparkeervoorzieningen.

Bekijk voor meer informatie de raadsvoorstellen Voorontwerp herinrichting Laakkwartier Oost (RIS298718) en Herinrichting Laakkwartier West (RIS296976).

Planning

De verwachting is dat de uitvoering van de plannen begin 2019 start. Bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de parkeerproblemen in Laakkwartier-Oost? Stuur dan een e-mail naar piw@denhaag.nl.

Zie ook: Voortgangsbericht parkeergarage Laakkwartier-Oost (RIS295685)

    Gepubliceerd: 18 september 2017Laatste wijziging: 20 februari 2018