Wijkprogramma's Haagse Hout 2016-2019

Samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin u woont, werkt en leeft: daar hebben bewoners, ondernemers en andere wijkpartners van stadsdeel Haagse Hout prioriteiten voor opgesteld samen met de gemeente.

Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in verschillende wijkprogramma’s rond 8 thema’s:

  • jeugd en onderwijs
  • wonen
  • bedrijvigheid
  • leefbaarheid en veiligheid
  • werk en inkomen,
  • opvoeding en zorg
  • sociale cohesie
  • buurtbetrokkenheid.

De wijkprogramma’s zijn richtinggevend voor de periode 2016-2019. De jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen leggen vast welke prioriteiten worden opgepakt en hoe ze worden uitgevoerd.

Wijkprogramma's Haagse Hout

Bekijk de 4 wijkprogramma's voor stadsdeel Haagse Hout:

Stadsdelen Haagse Hout

Gepubliceerd: 1 december 2015Laatste wijziging: 25 april 2017