Nieuwsbericht

Verdeel € 20.000 over uw favoriete plannen in Bezuidenhout-West

Gepubliceerd: 29 april 2020Laatste wijziging:

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om Bezuidenhout-West mooier, socialer, of groener te maken. In februari en maart 2020 dienden bewoners en ondernemers hiervoor 20 plannen in. Er zijn 6 haalbare plannen. Woont u in Bezuidenhout-West? Dan kunt u tot en met woensdag 27 mei 2020 stemmen op uw favoriete plannen.

De 20 plannen kregen in totaal 352 'likes'. 6 plannen kregen meer dan 25 likes en deze zijn getoetst op haalbaarheid. Dat heeft 6 haalbare plannen opgeleverd, waarop gestemd kan worden. De plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd.

Stemcode

Woont u in Bezuidenhout-West en bent u 12 jaar of ouder? Dan heeft u, als het goed is, per post een persoonlijke stemcode gekregen. Hiermee kunt u stemmen op uw favoriete plannen voor Bezuidenhout-West via www.bezuidenhoutwestbegroot.nl. Zo bepaalt u samen met andere bewoners welke plannen uitgevoerd worden.

Hoe werkt het?

  • Ga naar www.bezuidenhoutwestbegroot.nl .
  • Ga naar 'Stemmen'.
  • Bekijk de plannen en kies welke plannen u het beste vindt.
  • Verdeel € 20.000 over uw favoriete plannen.
  • Stem met uw persoonlijke stemcode.

Heeft u geen persoonlijke stemcode ontvangen? Neem dan contact op met stadsdeel Haagse Hout via bezuidenhoutwestbegroot@denhaag.nl.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met online stemmen? Vraag dan hulp aan familie, vrienden of buren (uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen). Lukt dit niet dan kunt u van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) tussen 13.00 en 15.00 uur telefonisch contact opnemen met Iris Mastenbroek, projectleider Bezuidenhout-West Begroot. Iris is bereikbaar op het telefoonnummer 06 - 50 10 37 85 of via bezuidenhoutwestbegroot@denhaag.nl.

Uitslag

De gemeente maakt woensdag 3 juni 2020 bekend welke plannen de meeste stemmen hebben gekregen en samen binnen het budget van € 20.000 passen. U krijgt nog bericht of dit gezien de huidige coronacrisis kan plaatsvinden in Wijkcentrum Bezuidenhout-West.
De uitslag is daarna ook op www.bezuidenhoutwestbegroot.nl te vinden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.bezuidenhoutwestbegroot.nl.

Wijkbudget voor andere wijken

Na Bezuidenhout-West komen ook de andere wijken in Haagse Hout aan de beurt:

  • Bezuidenhout (Midden Oost) is op 26 maart 2020 van start gegaan
  • Benoordenhout
  • Mariahoeve

Hulp bij uw plan

Ook los van het wijkbudget helpt de gemeente u graag om uw plan verder te helpen. Zo kijkt de gemeente of uw idee uitvoerbaar is en of het in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie. Meer informatie leest u op de pagina Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.