Pieter Bothstraat: nieuwe indeling plein

Het plein in de Pieter Bothstraat krijgt een nieuwe indeling. Er komen kleinere struiken en bomen. Ook wordt de bestrating in omliggende straten vernieuwd. Het werk begint op maandag 24 augustus en duurt tot en met 26 november 2020.

Plein in de Pieter Bothstraat

Op het plein komen vakken voor kleine, laagbloeiende struiken en bomen die niet al te groot worden. De Pieter Bothstraat en de aansluitende straten krijgen nieuwe bestrating. Hiervoor gaat de straat helemaal open. Om overlast te beperken voert de gemeente het werk in fases uit. Telkens zijn delen van de stoep en de straat dicht. Auto's en fietsers rijden tijdelijk een andere route. Dit wordt met borden aangegeven.

Kaart met fasering werkzaamheden Pieter Bothstraat. Met grijze cirkels is aangegeven waar tijdelijk bovengrondse afvalcontainers staan en wat de locaties zijn voor GFT, oud papier en grofvuil. De rode cirkels zijn de containers die zijn afgesloten.
Kaart met fasering werkzaamheden Pieter Bothstraat. Met grijze cirkels is aangegeven waar tijdelijk bovengrondse afvalcontainers staan en wat de locaties zijn voor GFT, oud papier en grofvuil. De rode cirkels zijn de containers die zijn afgesloten.
Fase Straat Periode
1 (blauw op de kaart) Pieter Bothstraat: tussen Jan van Riebeekstraat en Pieter Bothstraat 78 half augustus tot half september
2 (groen op de kaart) Pieter Bothstraat: tussen huisnummer 76 en 62 half september tot begin oktober
3 (paars op de kaart) Cornelius Speelmanstraat: tussen huisnummer 54 en 46 begin oktober tot half oktober
4 (oker op de kaart) Pieter Bothstraat: plein half oktober tot half november
5 (roze op de kaart) Pieter Bothstraat: tussen huisnummer 59 en 51 begin november tot eind november

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u geen gebruikmaken van de ondergrondse afvalcontainers.

  • Huisvuil kunt u kwijt in de bovengrondse afvalcontainers die tijdelijk worden neergezet.
  • Rolcontainers biedt u aan op de met borden aangegeven plaatsen.
  • Voor grofvuil moet u een afspraak maken. Geef de juiste plek door. Dit is naast de bovengrondse afvalcontainer.

Bereikbaarheid en veiligheid

Woningen blijven bereikbaar. Als het nodig is, legt de aannemer loopschotten neer. Hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) moeten tijdens de werkzaamheden de bewoners goed kunnen bereiken. Daarom vraagt de gemeente omwonenden:

  • Hun auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

  • Fietsen en bloembakken weg te halen.

  • Overhangend groen op de straat te verwijderen.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te verzekeren. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Wijs kinderen hierop en houd ze weg van het werkterrein.

Contact

  • Heeft u vragen over de uitvoering, parkeren (bijvoorbeeld over uw gehandicaptenparkeerplaats) of bereikbaarheid? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van aannemersbedrijf NL81infra: Pascalle Geubbels via e-mailadres pg@nl81.nl of door te bellen naar 06-33 41 48 22.

  • Heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Riana Witkamp van Ingenieursbureau Den Haag via e-mailadres GOW@denhaag.nl. Vergeet niet uw woonadres te noemen. Dan is duidelijk over welke straat u een vraag heeft.

Gepubliceerd: 11 augustus 2020Laatste wijziging: 26 augustus 2020