Nieuwsbericht

Bezuidenhout Midden Oost Begroot: winnende plannen bekend

Gepubliceerd: 10 juli 2020Laatste wijziging: 10 juli 2020

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om Bezuidenhout Midden Oost socialer en groener te maken: het wijkbudget. Op vrijdag 10 juli 2020 kregen de winnaars van Bezuidenhout Midden Oost Begroot een cheque uitgereikt.

In maart en april 2020 hebben bewoners en ondernemers 55 plannen ingediend. Er waren 11 haalbare plannen. Bewoners konden tot en met 3 juli 2020 stemmen op hun favoriete plannen. Er hebben 2.983 bewoners gestemd. Dit is bijna 23 % van de wijk.

Winnende plannen

Op 10 juli 2020 zijn de cheques overhandigd aan de winnaars van Bezuidenhout Midden Oost Begroot. Er zijn 6 winnende plannen die samen binnen het budget van € 40.000 passen. Dit zijn:

  • organiseren van een prijsvraag om het fietsparkeerprobleem op te lossen

  • herontwerpen van de E-Hagenaar om deze in de toekomst op meer plekken in de wijk te plaatsen

  • plaatsen van fruitbomen om te zorgen voor meer gemeenschapszin en meer groen in de straat

  • doorontwikkelen van de leefbaarheideffectrapportage

  • aanleggen van 4 openbare tapwaterkranen

  • fietsenstalling in de Theresiastraat

De plannen worden binnen 1 jaar uitgevoerd. Lees de volledige uitslag en meer informatie op www.bezuidenhoutbegroot.nl.

Hulp bij uw plan

Ook los van het wijkbudget helpt de gemeente u graag bij uw plannen voor de wijk. Zo kijkt de gemeente of uw idee haalbaar is en of u een activiteitensubsidie kunt aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.

Wijkbudget voor andere wijken

Bezuidenhout-West kreeg al eerder een wijkbudget. Na Bezuidenhout komen ook de andere wijken in Haagse Hout aan de beurt voor het verdelen van een wijkbudget:

  • Benoordenhout
  • Mariahoeve