Mariahoeve Knapt Op

Het Opknapplan voor Mariahoeve en Marlot is klaar. Daarin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de wijk op te knappen.

De gemeente heeft geld om Mariahoeve op te knappen. Het geld is bedoeld voor het opknappen van de openbare ruimte. Het is niet voor bijvoorbeeld extra handhaving, het oplossen van afvalproblemen of te hard rijden. Huiseigenaren of woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun grond en wat daarop staat. Daarop is 1 uitzondering: de gemeente gaat wel in gesprek met de eigenaar van het winkelcentrum om de buitenruimte samen op te knappen.

Opknapplan voor Mariahoeve

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 maakten de bewoners van Mariahoeve samen met de gemeente een opknapplan. Eerst konden bewoners op een website punten doorgeven die volgens hen opgeknapt moeten worden in de wijk. Daar konden bewoners op stemmen op hun favoriete project. Zo is het plan gemaakt. Op www.mariahoeveknaptop.denhaag.nl leest u hoe dat precies is gegaan. Het hele opknapplan is te vinden onder RIS-nummer 306367.

In Mariahoeve en Marot gaat het volgende gebeuren:

Extra investering in groot onderhoud De Landen

  In de Landen is het groot onderhoud al gestart. Door werkzaamheden te combineren kan met een beperkt budget veel worden gedaan.

  Het eerste opknapproject van Mariahoeve is klaar. Het winkelplein aan het Ursulaland is vrijdag 5 maart opgeleverd.

  1. In de bochten en bij de uitritten worden de stoepen breder. Zo wordt duidelijker waar wel en niet mag worden geparkeerd.
  2. Het winkelplein van het Ursulaland wordt opgeknapt. Er komt meer groen. Dat is prettig om naar te kijken en zorgt er ook voor dat het plein goed blijft, ook als het klimaat verandert. Er komen bankjes en extra fietsenrekken.
  3. Voor de veiligheid van voetgangers langs de Hofzichtlaan wordt een deel van de stoep aan de noordoostkant breder gemaakt.
  4. De kruising van de Hofzichtlaan met het Aegonplein-Finnenburg wordt veiliger voor fietsers en voetgangers. De kruising is nu vooral ingericht voor auto’s. Er komen bredere en groenere middenbermen. Zo kunnen fietsers en voetgangers het kruispunt makkelijker en veiliger oversteken. Door dit tegelijk met de geplande onderhoudswerkzaamheden van de gemeente en HTM te doen kan dit project goedkoper worden gedaan.
  Door uitstulpingen aan de stoepen wordt duidelijker waar het wel en niet mogelijk is om te parkeren
  Door uitstulpingen aan de stoepen wordt duidelijker waar het wel en niet mogelijk is om te parkeren

   Planning De Landen

   De opknapplannen worden met het groot onderhoud van De Landen meegenomen. De uitvoering daarvan is al begonnen.

   Groot onderhoud wegen en verbeteren parkeren De Horsten (noordoostelijk deel)

    In de Horsten zijn nog geen duidelijke parkeerplekken. Daardoor staan overal in de straten auto’s geparkeerd, ook in de bochten en voor uitritten. Dit willen bewoners verbeteren. In 2021 wordt de bestrating in De Horsten vervangen. Op sommige plekken hebben wortels van bomen de bestrating kapot gedrukt (wortelopdruk). Dit wordt aangepakt. Met een bijdrage vanuit Mariahoeve Knapt Op worden de stoepen in de bochten breder gemaakt en komen er Hagenaartjes. Daardoor ontstaan er duidelijke parkeervakken. Dit verbetert de doorgang van het verkeer.

    Planning De Horsten

    De verwachting is dat de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2021 beginnen, samen met het groot onderhoud.

    Herinrichten Het Kleine Loo en het winkelcentrum

     Het Kleine Loo is een belangrijke verkeersroute door Mariahoeve. De wortels van bomen hebben hier de bestrating kapot gedrukt (wortelopdruk). Bij het winkelcentrum wordt het fietspad gebruikt in 2 richtingen, maar daarvoor is het te smal. Het voetpad en fietspad hebben betere verlichting nodig. Om deze problemen op te lossen, wordt de route helemaal opnieuw ingericht. Daarbij wordt de autorijbaan langs het winkelcentrum smaller gemaakt. Zo komt er ruimte voor boomvakken en eventueel parkeerplekken voor fietsen. Als er bomen staan die te groot zijn geworden, dan wordt er ruimte gemaakt. Zo kan een aantal bomen verder groeien. In overleg met de HTM wordt de trambaan groener gemaakt. De Granaathorst aan de achterkant van het winkelcentrum wordt opnieuw bestraat. Ook daar wordt de wortelopdruk aangepakt.

     Veel bewoners in Mariahoeve willen graag dat de openbare ruimte bij het winkelcentrum wordt opgeknapt. En ze willen een extra entree naar het wijkpark. De parkeervakken en de ruimte rondom het winkelcentrum worden in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum opgeknapt.

     Planning Het Kleine Loo en winkelcentrum

     Eind 2020 wordt gestart met het maken van een Schetsontwerp (SO) van Het Kleine Loo. De gemeente kijkt samen met de toekomstige eigenaar van het winkelcentrum en de HTM naar de mogelijkheden om de openbare ruimte rond het winkelcentrum op te knappen en de trambaan te groener te maken. De verwachting is dat vanaf 2022 het definitief ontwerp (DO) kan starten.

     Parkeren verbeteren De Kampen, De Burgen en De Horsten (zuidwestelijk deel)

     In De Kampen en De Burgen ontbreken duidelijke parkeerplekken. Auto’s staan overal in de straten geparkeerd, ook in de bochten en voor uitritten. In dit project worden in die buurten en in het zuidwestelijk deel van De Horsten de stoepen op sommige plekken breder gemaakt. In de bochten en komen er Hagenaartjes. Zo ontstaan er duidelijke parkeervakken en wordt de doorgang van het verkeer beter.

     Planning De Kampen, De Burgen en De Horsten

     De verwachting is dat deze werkzaamheden starten vanaf het 2e kwartaal van 2021.

     Groot onderhoud fiets- en voetpaden

      In dit project worden verschillende routes voor fietsers en voetgangers opgeknapt. Het gaat om:

      1. Het fietspad langs de Benoordenhoutseweg: het 1e deel krijgt verlichting en het 2e deel wordt geasfalteerd.
      2. De wandelpaden ten oosten van De Landen krijgen asfalt of nieuwe onderhoudsarme half verharde wegen (schelpen- of grind). Op het fietspad tussen de Bezuidenhoutseweg en de Parelmoerhorst komt in overleg met de stadsecologen verlichting. Deze verlichting mag niet storend zijn voor vleermuizen. Tussen de Bezuidenhoutseweg en de Smaragdhorst komt een voetpad naast het fietspad. Daardoor hebben fietsers en voetgangers daar geen last van elkaar.

      Als er nog budget is, dan worden de volgende projecten gedaan:

      1. om de groenzones van de Vlaskamp en de Bezuidenhoutseweg te kunnen verbinden, wordt gezocht naar een goede plek voor een voetgangersbrug.
      2. aanleg van een voetpad langs Carel Reinierskade om de wandelroutes van de Loozone en Huis ten Bosch met elkaar te verbinden.

      Planning groot onderhoud fiets- en voetpaden

      De verwachting is dat de uitvoering kan starten vanaf het 2e kwartaal van 2021. Als het genoeg budget is, start de schetsontwerpfase voor de voetgangersbrug vanaf 2022. Met een aantal projecten of delen van projecten kan snel worden gestart. Deze projecten worden tegelijk gedaan met groot onderhoud.
      Voor Mariahoeve zijn dat:

      • op sommige punten in De Landen de stoep verbreden om het parkeren te structureren
      • het opknappen van het plein aan het Ursulaland
      • het verbeteren van de kruising van de Hofzichtlaan bij het Aegonplein/Finnenburg
      • het breder maken van het voetpad langs de Hofzichtlaan

      Het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte kost soms veel tijd. De planningen kunnen dus nog verschuiven.

      Hoeveel geld is er

      De gemeente heeft € 3.287.000 voor het opknapplan van Mariahoeve. In het groot onderhoud van de wegen wordt de komende 3 jaar € 500.000 per jaar geïnvesteerd. Voor de herinrichting van de buitenruimte van het winkelcentrum wordt ook een bijdrage gevraagd aan de nieuwe eigenaar. Als een project niet door kan gaan, wordt het geld gebruikt voor een volgend project. In ieder geval wordt al het geld besteed aan het opknappen van Mariahoeve en Marlot.

      Meer informatie

      Vragen over het opknapplan voor Mariahoeve? Stuur een mail naar mariahoeveknaptop@denhaag.nl.

      Gepubliceerd: 21 oktober 2020Laatste wijziging: 5 maart 2021