Veiligheid Escamp

De gemeente werkt met diverse partijen samen aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in Escamp. De gemeente speelt in op de actuele situatie in uw buurt. Samen met actieve bewoners en ondernemers maakt en houdt ze uw buurt schoon, heel en veilig.

De stadsdeeldirecteur overlegt regelmatig met onder meer de politie en handhavers over actuele zaken en meldingen.

Help mee

  • melding over onder meer afval, groen, verlichting, woonoverlast, ongedierte
  • meld u aan voor Burgernet
  • meld onveilig situaties voor fietsers
  • meld gevaarlijke verkeerssituaties

In uw stadsdeel:

Wie is wie?

    Belangrijke telefoonnummers:

    Gepubliceerd: 1 januari 2011Laatste wijziging: 22 april 2021