Soestdijkseplein: herinrichting

Het Soestdijkseplein wordt verkeersveiliger. De werkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd in de zomer van 2020.

De gemeente maakt het Soestdijkseplein veiliger. De rotonde was onveilig, vooral voor fietsers. Daarom wordt het Soestdijkseplein opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn in de zomervakantie, omdat er dan minder verkeer op de weg is. De werkzaamheden gingen van start op 6 juli en zouden duren tot en met 28 augustus 2020. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten en af en toe lange dagen te maken, was het meeste werk 2 weken en 2 dagen eerder klaar. Daarom kon het Soestdijkseplein in de avond van 14 augustus weer open voor verkeer.

Het Soestdijkseplein voor de werkzaamheden
Het Soestdijkseplein voor de werkzaamheden

Wat er verandert aan het Soestdijkseplein

De nieuwe inrichting maakt het verkeersplein veiliger voor fietsers en voetgangers, terwijl gemotoriseerd verkeer kan blijven doorrijden. Op de nieuwe rotonde zijn minder afritten. Ook is een deel van de riolering op het plein vervangen. Er komt nieuwe LED-verlichting en het plein wordt groener.

Een groener plein is gunstig voor de gezondheid van mensen. Het is koeler en water blijft langer in de grond opgeslagen, wat goed is voor het groen. Meer groen is ook goed voor dieren.

Alles bij elkaar wordt het plein zo meer ‘een poort’ naar de wijk.

Impressie van het nieuwe Soestdijkseplein
Impressie van het nieuwe Soestdijkseplein

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Weghalen van de verbinding voor autoverkeer op de Zuiderparklaan en de Schaarsbergenstraat.
 • Aanleggen van vrijliggende fietspaden tussen de Zuiderparklaan en de Soestdijksekade en op het Soestdijkseplein.
 • De 2 delen van de Soestdijksekade (de woonstraatjes) ten noorden van het Laakkanaal worden eenrichtingsverkeer.
 • Verminderen van het aantal afslagen op het Soestdijkseplein. Dat wordt gedaan door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Soestdijksekade - Maarseveensestraat en vanaf de Uddelstraat richting Soestdijkseplein, op het deel ten noorden van het Laakkanaal.
 • Opnieuw inrichten van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
 • Fietsers krijgen voorrang.
 • Aanleggen van extra lange bushaltes in de Schaarsbergenstraat.
 • Planten van extra bomen, planten en struiken.
 • Vervangen van delen van het riool en huisaansluitingen op het Soestdijkseplein en de Schaarsbergenstraat.
 • Verplaatsen van ORAC's van de middenberm Schaarsbergenstraat naar de Soestdijksekade. De containers komen bij de bestaande ORAC’s. In totaal zijn er straks 4 bij elkaar.
 • De fietstrommel schuift 20 meter op en komt bij de Soestdijksekade 684.

Voorlopig ontwerp

U vindt het voorlopig ontwerp van het Soestdijkseplein bij de bestuurlijke stukken (RIS302786).

Bewoners en ondernemers konden hun mening geven over de plannen voor het Soestdijkseplein tijdens de inspraakperiode in het najaar van 2019. De gemeente heeft, waar het mogelijk was, rekening gehouden met de reacties. Dit is er veranderd aan het plan:

 1. Er zouden 15 parkeerplaatsen weg gaan. Dit worden er 9.
 2. Fietsers krijgen meer ruimte op de brug richting Zuiderpark.
 3. Fietsers krijgen meer ruimte op de Soestdijksekade richting Vreeswijkstraat.
 4. Het looppad op de Soestdijksekade (oostkant) is verbeterd.

Planning

Al het werk zou worden gedaan in 8 weken tijd, van 6 juli tot en met 28 augustus 2020. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten en af en toe lange dagen te maken, was het meeste werk 2 weken en 2 dagen eerder klaar. Daarom kon het Soestdijkseplein in de avond van 14 augustus weer open voor verkeer.

Door het warme weer is het bestraten van de stoepen echter nog niet overal klaar. Hier wordt nog aan gewerkt, maar het verkeer heeft daar geen last van. Daarom is besloten het plein al open te stellen.

Ook het rode asfalt ontbreekt nog op een deel van het fietspad. Het asfalteren met rood asfalt wordt later gedaan.

Ook komen er op het plein nog bomen, planten en struiken. Het planten daarvan gebeurt tijdens het plantseizoen, in de herfst van 2020.

Op deze kaart van de nieuwe situatie op het Soestdijkseplein zijn de blauwe pijlen voor tweerichtingsverkeer. De rode pijl is eenrichtingsverkeer. Fietspaden zijn geel aangegeven. De verlengde bushalte in het roze. Groen staat voor bomen of heesters
Op deze kaart van de nieuwe situatie op het Soestdijkseplein zijn de blauwe pijlen voor tweerichtingsverkeer. De rode pijl is eenrichtingsverkeer. Fietspaden zijn geel aangegeven. De verlengde bushalte in het roze. Groen staat voor bomen of heesters

Openbaar vervoer

Bus 25 en 26 blijven tot 31 augustus omrijden via het Veluweplein, en stoppen bij de:

 • tijdelijke haltes in de Vreeswijkstraat 25, aan beide zijden
 • tijdelijke haltes in de Kempstraat 201 en 254

Kijk voor meer informatie en actuele vertrektijden op www.htm.nl

Op de Schaarsbergenstraat komen extra lange bushaltes
Op de Schaarsbergenstraat komen extra lange bushaltes

Materiaal

Er wordt nieuw materiaal gebruikt. De parkeervakken worden bestraat met rode bakstenen, de stoepen met tegels. De rijwegen worden opnieuw geasfalteerd en de fietspaden krijgt een rode asfaltlaag.

Bomen en groen

Om de herinrichting mogelijk te maken, zijn er in het voorjaar 7 bomen gekapt. Daarvoor komen 18 bomen terug: 16 esdoorns en 2 iepen. De gemeente plant de bomen rond november 2020. Om het plein nog groener te maken, komen er in de middenberm van het plein en bij de brug laagblijvende struiken. De andere middenbermen en verkeerseilanden krijgen verschillende vaste planten. Deze komen ook in de grote vakken van de stoep op de beide hoeken met de Soestdijksekade.

Verlichting

Er komen nieuwe lantaarnpalen met zuinige LED-verlichting. Deze worden gelijkmatig over het plein verdeeld voor een zo goed mogelijke verdeling van het licht. Hierdoor komen de nieuwe lantaarnpalen ergens anders te staan.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar soestdijkseplein@denhaag.nl. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Renske Heijker van BAM Infra Regionaal Den Haag. Zij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 12 96 70 76 of stuur een e-mail naar Soestdijkseplein@bam.com.

Veelgestelde vragen

 • De gemeente wil dat het Soestdijkseplein veiliger wordt. Vooral voor fietsers en voetgangers is dat nodig. De oplossing is dat er minder afslagen op het plein komen. Zo wordt het duidelijker. Volgens onderzoek is een rotonde in de vorm van een sleutelgat op deze plek het beste. Deze ‘sleutelgat’-rotonde is veiliger, vooral voor het langzame verkeer, zoals fietsers en voetgangers. Ook kan het verkeer dan beter doorrijden.

  Op de sleutelgat-rotonde kan verkeer niet meer:

  • vanaf het Soestdijkseplein de Soestdijksekade inrijden. Hierdoor hoeven auto’s niet meer op het plein stil te staan om fietsers voorrang te geven. Daardoor komen er minder ongelukken.
  • vanaf de Zuiderparklaan de afslag naar de Schaarsbergenstraat nemen.
 • Alle straten zijn altijd van minimaal 2 kanten aan te rijden door nood- en hulpdiensten. Nood- en hulpdiensten mogen tegen de rijrichting inrijden. Hierdoor kunnen hulpdiensten dus wél vanaf het Soestdijkseplein de Soestdijksekade in rijden. Het gaat om ongeveer 150 meter tot aan de Maarseveensestraat en ongeveer 100 meter tot aan de Uddelstraat.

 • Nee, er komt een keerverbod. Het is gevaarlijk om hier te keren om weer terug te rijden naar het plein. Andere weggebruikers kunnen namelijk tegelijk groen licht krijgen. U kunt bij de Schaarsbergenstraat komen door een zijstraat van de Zuiderparklaan te nemen. U kunt ook rijden via de route Soestdijksekade (beneden) Veluweplein en De la Reyweg.

 • Dat is veiliger voor fietsers. Het plein is vanaf de Soestdijksekade alleen nog maar de wijk uit te gebruiken. Verkeer kan niet meer vanaf de rotonde de Soestdijksekade op. Zo komt er minder verkeer op het plein en is er eenrichtingsverkeer. Vrachtwagens, auto's en motoren kunnen daardoor beter doorrijden.

  Het eenrichtingsverkeer geldt tussen de Soestdijksekade en Uddelstraat en tussen de Soestdijksekade en Maarseveensestraat.

  De Soestdijksekade is ook via andere routes bereikbaar:

  • via de Zuiderparklaan-Loenenstraat-Maarseveenstraat
  • via de Escamplaan
  • via de Schaarsbergenstraat-Harderwijkerstraat-Uddelstraat
  • via de la Reyweg-Vaassenstraat
  • via de la Reyweg-Veluweplein

 • Ja. Het fietspad vanaf de Vreeswijkstraat over de Soestdijksekade (beneden) bij de brug naar het Soestdijkseplein wordt iets anders. Er komt een oversteekplaats voor fietsers. Het verkeerslicht wordt daar ook op aangepast.

 • De haltes komen op ongeveer op dezelfde plek terug. Ook worden de haltes in de Schaarsbergenstraat 2 keer zo lang als nu. Dat was een wens van de HTM. In de Schaarsbergenstraat stoppen 2 drukke buslijnen. Door de bushaltes kan het andere verkeer zo goed mogelijk door blijven rijden.

 • Door de herinrichting van het plein verdwijnen in totaal 9 parkeerplaatsen:

  • 3 voor de woningen op het plein aan de noordzijde
  • 1 op de Soestdijksekade aan de oostkant, hier komen restafvalcontainers
  • 2 aan de westkant
  • 3 in de Schaarsbergenstraat
 • Ondernemers op het plein zullen last hebben van de werkzaamheden. Zij zijn tijdens de aanleg minder goed bereikbaar. De aannemer maakt aan de Zuiderparklaan een laad-en losplek en helpt bij het laden en lossen. Bezoekers van de ondernemers en de ondernemers zelf moeten ergens anders parkeren.

  De winkels blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. De parkeerplaatsen op de rotonde verdwijnen in de nieuwe situatie. Dat is veiliger voor het verkeer. De laad- en loszone op de Zuiderparklaan blijft na de herinrichting.

 • De stadsklok wordt tijdens de werkzaamheden opgeslagen. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, komt ook de Stadsklok weer terug op zijn plaats.

Gepubliceerd: 23 juni 2020Laatste wijziging: 14 augustus 2020