Nieuwsbericht

Integrale handhavingsactie voor een veilig Escamp

Gepubliceerd: 19 februari 2021Laatste wijziging: 19 februari 2021

De gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en HTM hielden op donderdag 18 februari een grote handhavingsactie in de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld. Deze actie is onderdeel van de aanpak Den Haag Zuid West om de leefbaarheid te verbeteren. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om naast de leefbaarheid ook de veiligheid in wijken te verbeteren.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 24 woningen waarbij in vrijwel alle woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. Met name de ingeschreven personen op een adres waren vaak niet in orde. Van 46 personen wordt het adres in onderzoek gesteld.  

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Van de HTM kregen 37 reizigers een boete van 55 euro. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Het is sinds een aantal maanden verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Één reiziger is uit de tram verwijderd omdat die persoon dit niet had.

Controle openbaar vervoer
Controle openbaar vervoer

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met belastingzaken, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft 16.452 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. In de wijk zijn zes voertuigen geklemd. Politie heeft 12 automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Hiervan hadden vier personen geen geldig rijbewijs. Het parkeerteam heeft 12 bekeuringen gegeven voor fout parkeren, wat een grote ergernis is in de wijk. De Brandweer heeft verschillende automobilisten gewaarschuwd voor de doorrijbaarheid. Zij zagen dat veel auto’s verkeerd geparkeerd stonden op de hoeken van de straat. Bij calamiteiten kan een groot brandweervoertuig dan niet altijd goed het gebied bereiken.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Controle bijzondere wetten

Politie , OM en handhavers gingen met elkaar op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten. Denk hierbij aan de Wet Wapens en Munitie, Geneesmiddelenwet en de Drank & Horecawet. Zij hebben 8 supermarkten en winkels gecontroleerd waar zij verschillende producten in beslag hebben genomen, waaronder medicijnen die uit het buitenland komen maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Het OM heeft direct drie boetes opgelegd, waarvan één van 509 euro voor het illegaal knippen van mensen. Ook heeft het team ruim 200 paar schoenen in beslag genomen vanwege vermoedelijke export fraude.

In beslag genomen schoenen
In beslag genomen schoenen

Horecacontroles

Een aantal horecazaken zijn open voor afhaal. Ook in deze tijd wordt voor de veiligheid gecontroleerd of alles in orde is. Het handhavingsteam heeft 13 horecazaken gecontroleerd. In tien ondernemingen was alles in orde en drie ondernemingen hebben een aanwijzing gekregen om maatregelen te nemen. Een bakkerij had bijvoorbeeld teveel apparatuur aan staan, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde.

Werk mee en meld

De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Alle diensten zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Wilt u ook een melding doen of een signaal doorgeven? Dat kan op de volgende manieren:

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.