Nieuwsbericht

Integrale handhavingsactie voor een veilig en leefbaar Den Haag Zuidwest

Gepubliceerd: 16 juli 2021Laatste wijziging: 19 juli 2021

De gemeente Den Haag, politie, AVIM, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, HEIT, brandweer en de woningcorporaties hielden op donderdag 15 juli 2021 een grote integrale handhavingsactie in Den Haag Zuidwest.Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor de wijken Bouwlust, Vrederust en Morgenstond. Deze wijken vallen onder Den Haag Zuidwest en is 1 van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland.

De gemeente heeft de urgentie om een langdurige en integrale aanpak op te zetten die de grootstedelijke problemen aanpakt. Mede daarom is door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met verschillende andere ministeries en met de meest betrokken gemeenten het Programma Leefbaarheid en Veiligheid opgezet. De integrale handhavingsactie is een onderdeel van de aanpak van de grootstedelijke problemen. Tijdens deze actie was er ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit en verschillende vormen van overlast. In totaal zijn er 9 personen aangehouden.

Verkeerscontrole

De politie organiseerde samen met onder andere de KMAR en Douane een grote verkeerscontrole. Honderden voertuigen werden gecontroleerd. Daarnaast werd er gecontroleerd op openstaande straffen of achterstallige belastingen. 132 bestuurders hebben een boete gekregen voor het overtreden van diverse verkeersregels. Daarvan hadden 19 personen helemaal geen rijbewijs. Er zijn 4 personen aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Eén persoon stond gesignaleerd bij de politie omdat deze nog 54 dagen in de gevangenis moet zitten. Deze persoon had ook een vuurwapen bij zich. Een ander persoon werd aangehouden voor het bezit van een vuurwapen waarbij de hond van de Douane ook aansloeg op het bezit van drugs. Gezamenlijke diensten hebben onder leiding van de rechter-commissaris direct een huiszoeking gedaan bij deze persoon.

Aangehouden persoon
Aangehouden persoon

Tijdens de verkeerscontrole zijn ook verschillende goederen in beslag genomen. In totaal werd er 1 spookvoertuig, 1 elektrische step, meerdere hoeveelheden drugs en 2 vuurwapens in beslag genomen. Er werden ook 287 flessen lachgas gevonden waarvoor de eigenaren een proces-verbaal kunnen verwachten.

Gevonden lachgas
Gevonden lachgas

De Koninklijke Marreschaussee controleerden samen met AVIM tijdens de verkeerscontrole diverse identiteitspapieren van zo’n 80 personen. Er werd een vals rijbewijs opgemerkt en deze persoon werd aangehouden. 6 personen moeten zich melden bij AVIM. Dat betekent dat er iets mis is met bijvoorbeeld hun verblijfstatus. De AVIM zoekt dit verder uit.

Controle documenten
Controle documenten

In de komende weken kunnen 51 personen nog een boete verwachten omdat zij geparkeerd stonden zonder te betalen. Daarnaast stonden ook nog 27 auto’s foutgeparkeerd. Dit is een grote ergernis van huidige bewoners. De brandweer controleerde de doorrijbaarheid voor brandweervoertuigen. Een paar bewoners zijn aangesproken op het parkeren op of in de buurt van hoeken. Het is belangrijk om de hoeken van de straat vrij te houden, zodat de brandweer in geval van nood de straat in kan komen. Als elke seconde telt is een goede bereikbaarheid in uw buurt van groot belang.

Brandweer controleert doorrijdbaarheid
Brandweer controleert doorrijdbaarheid

Belastingzaken van de gemeente heeft voor ruim 17.963 euro beslag gelegd en 5 voertuigen hebben een wielklem gekregen.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met politie, Stedin en de corporaties 84 adressen. Van 87 personen was de inschrijving niet in orde en wordt er nader onderzoek gedaan. De dienst Sociale Zaken van de gemeente heeft 5 uitkeringen gecontroleerd waarvan er 1 lijkt op fraude.

Controle Haagse Pandbrigade
Controle Haagse Pandbrigade

Ook werd er tijdens deze controle een gestolen auto opgemerkt die in beslag genomen werd. Er is 1 persoon aangehouden en aan de vreemdelingenpolitie overgedragen omdat deze persoon geen geldige verblijfstatus meer heeft. Stedin heeft op 1 adres de stroom afgesloten vanwege misstanden. Bij 11 adressen wordt er een rapport opgemaakt door de Haagse Pandbrigade vanwege uiteenlopende misstanden. Er wordt dan nader onderzoek gedaan naar deze adressen.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd en hier kregen 69 reizigers een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Daarnaast zijn er 13 boetes van 95 euro uitgedeeld vanwege het niet dragen van een mondkapje. Ondanks de versoepelingen is dit nog steeds verplicht in het OV. Politie heeft 1 persoon een boete gegeven van 100 euro voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Handhavingsteam

De gemeente krijgt veel meldingen van verschillende ergernissen in de wijk. Het gemeentelijke handhavingsteam controleerde tijdens de actie op diverse leefbaarheidszaken.

Handhavingsteam
Handhavingsteam

Er werden in totaal 80 boetes uitgedeeld voor bijvoorbeeld bedelen, fietsen op de stoep, afval naast de container in verband met rattenproblematiek en parkeren op een invalide parkeerplaats. In 1 geval was er sprake van illegale bomenkap.

Horecacontroles en controle winkelpanden

De handhavers, politie, Stedin, Douane, NVWA en het HEIT controleerden samen 12 zaken op onder andere de naleving van vergunningen, verkoop van illegale goederen en signalen van misstanden of overlast. In 8 gevallen bleek niet alles op orde. In 1 zaak werd een aanhouding verricht omdat de medewerker illegaal in Nederland verblijft. In 1 zaak werden gestolen goederen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen omdat dit namaakproducten zijn die mogelijk brandgevaar opleveren. Ook werd voor deze zaak een proces verbaal opgemaakt vanwege de verkoop van illegale lachgas. De Douane zal in meerdere gevallen nader onderzoek doen naar de verkoop van accijnsgoederen omdat er vermoedens zijn van het onvoldoende naleven van regelgeving. Stedin heeft bij verschillende zaken misstanden geconstateerd aan de energiemeters. De meeste ondernemingen kunnen binnenkort een hercontrole verwachten. In 1 zaak waren zoveel misstanden dat deze zaak direct gesloten is.

Samen voor een veilig en leefbaar Den Haag Zuidwest

Veel mensen houden zich goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. In slechts een enkel geval vinden mensen het moeilijk als zij worden aangesproken omdat zij de regels overtreden. Tijdens deze actie zijn 2 personen aangehouden omdat zij niet mee wilden werken aan een controle nadat zij een overtreding hadden begaan.

Aanhouding persoon
Aanhouding persoon

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Den Haag Zuidwest. Enkele bewoners en ondernemers bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. De gemeente is erg blij met deze betrokkenheid en juicht dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.