Den Haag - In actie voor een veilig en leefbaar Rustenburg-Oostbroek

Nieuwsbericht

In actie voor een veilig en leefbaar Rustenburg-Oostbroek

Gepubliceerd: 13 december 2018Laatste wijziging: 13 december 2018

Politie, brandweer, HTM, Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Douane en meerdere teams van de gemeente hielden op woensdag 12 december 2018 een grote handhavingsactie in Rustenburg-Oostbroek. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Tijdens de actie hebben bewoners positief en tevreden gereageerd op de gebiedsgerichte actie.

Jeugdoverlast

De politie controleerde tijdens de actie een groep overlastgevende jongeren. 2 jongeren zijn meegenomen naar het bureau. Na een waarschuwingsgesprek met de ouders konden zij weer naar huis.

Politie controleert jongeren
Politie controleert jongeren

Verkeerscontrole

De politie hield een verkeerscontrole. Daar hebben zij 31 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere snelheidsovertredingen, rijden zonder rijbewijs en rijden op een bromfiets die technisch niet in orde is. Tijdens de verkeerscontrole zijn 3 personen aangehouden voor onder andere rijden onder invloed. Ook is iemand aangehouden die nog een aantal dagen in detentie moest.

De gemeentelijke belasting heeft € 4.320 geïnd voor voertuigen in de wijk. 3 voertuigen zijn vastgezet met een wielklem.

De politie controleert een scooter
De politie controleert een scooter

Woningcontroles

De Haagse Pandbrigade controleerde 15 panden. Bij de meeste woningen zijn diverse misstanden aangetroffen zoals illegale kamerverhuur, achterstallig onderhoud en een te hoge huurprijs. Van 25 personen gaat de gemeente onderzoeken of ze daadwerkelijk op het adres wonen.

Horecacontroles

De horecateams bezochten 12 zaken. Daarvan waren 5 horecagelegenheden niet in orde. Een aantal ondernemingen ontvangt een boete van de NVWA, vanwege de hygiëne die niet in orde was. In 1 onderneming is illegaal gokken geconstateerd. De ondernemer krijgt hiervoor een waarschuwing van de gemeente. Een andere ondernemer krijgt een waarschuwing omdat de leidinggevende afwezig was. Deze zaak moest direct sluiten totdat er weer een leidinggevende aanwezig was.

Parkeren in smalle straten

Het parkeerteam heeft 78 boetes opgelegd voor het niet betalen van parkeergeld. Zij krijgen een naheffing van € 70 thuis gestuurd. Daarnaast zijn 43 boetes opgelegd voor fout parkeren en 4 auto’s weggesleept. De brandweer controleerde de doorrijbaarheid en bereikbaarheid van het gebied. Er zijn in een aantal straten flyers achtergelaten om aandacht te vragen voor het parkeergedrag. Hoewel er smalle straten zijn en het lastig is om te parkeren, is het noodzakelijk dat de hulpdiensten ten alle tijden door een straat moeten kunnen.

Controle openbaar vervoer

De HTM heeft op diverse locaties en trajecten de vervoersbewijzen gecontroleerd. 41 reizigers kregen een boete van € 55.

Werk mee en meld!

Steeds meer bewoners zetten zich in voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen ook steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Zij zijn erg blij met deze betrokkenheid. Overlastgevers en criminelen gaan eerder weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen.

Help ook mee om de buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.
Voertuigcontrole
Voertuigcontrole