Nieuwsbericht

In actie voor een veilig en leefbaar Bouwlust en Vrederust

Gepubliceerd: 7 februari 2020Laatste wijziging: 7 februari 2020

Politie, brandweer, HTM, belastingzaken en Rijksbelastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin en diverse teams van de gemeente hielden donderdag 6 februari 2020 een grote handhavingsactie in de wijken Bouwlust en Vrederust.

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Woningcontroles

De Haagse Pandbrigade controleerde 15 woningen waar bij een aantal misstanden zijn geconstateerd. In 1 woning is een hennepkwekerij met ongeveer 200 planten aangetroffen. Deze is direct ontmanteld en de politie doet verder onderzoek. De kans op brand- en ontploffingsgevaar is zeer groot bij hennepkwekerijen, door een wirwar van kabels en transformatoren. Verder worden woningen ernstig beschadigd en onttrokken aan de woningvoorraad. Politie, Stedin en de gemeente werken nauw samen om hennepkwekerijen aan te pakken.

Hennepkwekerij
Hennepkwekerij

Hiernaast heeft de Haagse Pandbrigade bij 8 woningen hoge huurprijzen aangetroffen, waarbij de hoogste huur € 2400 voor 86 m2 was. Het Huurteam gaat aan de slag met deze zaken. Van 20 personen wordt het adres onderzocht, omdat zij niet ingeschreven stonden op het adres, maar er vermoedelijk wel wonen.  

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met de Rijksbelastingdienst, belastingzaken, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft voor € 10.625 aan niet betaalde belastingen geïnd. Op 6 voertuigen is beslag gelegd, ze staan met een wielklem in de wijk. Aan de belastingdienst is ter plaatse € 2.069 betaald aan openstaande belastingschulden. Hiernaast heeft de dienst 4 voertuigen in beslag genomen. Deze zijn afgevoerd.

In beslag genomen auto's
In beslag genomen auto's

De politie heeft tientallen voertuigen gecontroleerd, waarbij ze 17 boetes heeft opgelegd voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs of verzekering, scooters die niet in orde zijn en het overtreden van de verkeersregels. In totaal zijn 3 mensen aangehouden, waarvan 1 gezocht werd omdat hij nog een maand een celstraf moest uitzitten.

Horecacontroles

Het handhavingsteam van de gemeente, de politie en Stedin bezochten 17 horecazaken, waarvan 14 ondernemingen in orde waren. Bij de overige ondernemingen zijn verschillende overtredingen aangetroffen, zoals de afname van energie die niet in orde was. Bij 2 ondernemingen is de hygiëne vermoedelijk niet in orde. Dit wordt gemeld bij de NVWA, zodat zij dit verder kunnen controleren.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben op tram 4 gecontroleerd of passagiers hun reis hadden betaald. Bij 30 personen was dat niet het geval. Zij hebben een boete van € 55 gekregen.

Hou de openbare ruimte schoon, heel en veilig

Een groot team van handhaving is in de wijk op pad gegaan om overlast en vervuiling aan te pakken. Zij hebben 32 fietsers beboet voor het fietsen op de stoep. Er is een boeterapport uitgedeeld aan 2 ondernemers omdat zij hun bedrijfsafval niet in orde hebben. Daarnaast heeft het team 17 auto’s bekeurd voor verkeerd parkeren.

Werk mee en meld

De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Bouwlust en Vrederust. Steeds meer bewoners zetten zich in voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Zij zijn erg blij met deze betrokkenheid. Overlastgevers en criminelen gaan eerder weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen.

Help ook mee om de buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000.