Nieuwsbericht

Handhavingsactie in Bouwlust en Vrederust

Gepubliceerd: 15 september 2023Laatste wijziging: 15 september 2023

Op donderdag 14 september trokken gemeentelijke teams, diverse instanties en de politie de naoorlogse wijken Bouwlust en Vrederust in voor een grote integrale handhavingsactie (IHA). Om misstanden in de wijken aan te pakken worden regelmatig gebiedsgerichte handhavingsacties in de wijken uitgevoerd. Tijdens de actie zijn meerdere boetes en waarschuwingen uitgedeeld.

Bouwlust en Vrederust zijn twee wijken die zich kenmerken door veel portiekwoningen en flats. Er worden in de wijken verschillende problemen gesignaleerd en vormen van criminaliteit gezien. Problemen zitten onder andere in afval op straat en verloedering. In vergelijking met de rest van Den Haag hebben bewoners een onveiliger gevoel op straat dan in de rest van Den Haag. Daarnaast zijn er veel jongeren in de wijk die ook uit andere stadsdelen of omliggende plaatsen zoals Wateringen of Rijswijk komen en voor (drugs)overlast zorgen.

Verkeerscontroles

Bij het controleren van verschillende voertuigen is één spookvoertuig in beslag genomen door de politie. Sinds 2020 stond het voertuig niet meer op naam. Er is 4 keer rijden onder invloed van alcohol geconstateerd en van 1 bestuurder is het rijbewijs ingevorderd. 4 bestuurders reden zonder geldig rijbewijs.

Verkeerscontrole door politie
Verkeerscontrole door politie

In totaal zijn 58 scooters gecontroleerd. 4 keer is een WOK-melding gemaakt. Een WOK-melding staat voor Wachten op keuren. Tweemaal is een WOK-melding gemaakt in verband met het produceren van te veel decibel, 1 keer vanwege een te hoge snelheid en één keer omdat er te veel belichting op de scooter zit. Verder zijn 8 scooters bekeurd voor het verhogen van de constructiesnelheid.

Scooter op de rollerbank
Scooter op de rollerbank

De Rijksbelastingdienst inde € 43.182,00 en constateerde een openstaande schuld van € 196.359,00. 8 voertuigen hebben een beslag meegekregen en krijgen 4 weken de tijd om het op te lossen.

In totaal heeft de gemeentelijke belastingdienst 10.079 voertuigen gecontroleerd. Op 14 voertuigen is beslag gelegd voor € 25.100,00. Er zijn 9 wielklemmen gezet voor € 20.100,00. Vijf bestuurders hebben ter plekke € 5.000,00 betaald.

Bevroren sigaretten

De Douane heeft bij een pizzeria 4 sloffen met nep Marlboro sigaretten aangetroffen. De sloffen lagen ingevroren in een vriezer. Deze zijn in beslag genomen en de eigenaar heeft hier een proces-verbaal voor gekregen.

Bevroren sigaretten
Bevroren sigaretten

Politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin, het Handhavingsteam, Brandweer en Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) controleerden horecazaken. Er zijn meerdere misstanden geconstateerd. Bij twee ondernemingen waren minderjarigen aan het werk. Er wordt melding gemaakt richting arbeidsinspectie. Met name de hygiëne waren bij veel zaken niet op orde. Ook was in meerdere ondernemingen sprake van gevaarlijke situaties met betrekking tot de brandveiligheid. Zo werden nooduitgangen geblokkeerd en was niet overal een vluchtroute aanwezig.

Bij controles door het Haag Economisch Interventie Team (HEIT) zijn meerdere misstanden geconstateerd. Er is 1 NVWA boeterapport opgemaakt wegens hygiëne, 1 maal is door de NVWA een boeterapport opgemaakt wegens producten die over de datum waren. Er is 1 keer overtreding in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen geconstateerd. Dit wordt doorgeven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vieze keuken
Vieze keuken

Aanpak overlast

De Handhavingsorganisatie ziet erop toe dat de wijken in de stad leefbaar blijven. Verschillende teams zoals het horecateam, handhavers op de fiets (bikers), het toezichtteam, het handhavingsteam en het Mulderteam trekken de wijken in om overlast aan te pakken. Ze praten met bewoners en geven informatie en advies. Zo hebben zij tijdens deze actie 17 keer informatie gegeven aan diverse bewoners van de buurt.

Zo zijn er 127 fietsen verwijderd en er zijn meerdere keren waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die net op de fiets stapten op het trottoir. Het Mulderteam heeft gecontroleerd op foutparkeren. In totaal zijn er tijdens de actie 60 bekeuringen geschreven voor foutparkeren.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleert de manier waarop woningen worden gebruikt en bewoond. Zo is er aandacht voor overbewoning en illegale kamerverhuur. De inspecteurs ontdekten dat 30 personen niet woonachtig waren op het adres waar ze wel ingeschreven staan. Op 14 adressen waren de inschrijvingen niet op orde. Ook is er een bestuurlijke boete uitgedeeld bij een woning van Steadion voor onderverhuur. De onderverhuurder vroeg 3000 euro voor een pand waar hij zelf 600 euro voor betaalde. 2 adressen zijn afgesloten van gas en elektra vanwege energiefraude.

Vervuilde woning
Vervuilde woning

Zie jij iets verdachts bij jou in de buurt? Melden helpt!

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW (externe link).