Nieuwsbericht

Grote integrale handhavingsactie in Den Haag Zuidwest

Gepubliceerd: 29 oktober 2021Laatste wijziging: 6 december 2021

De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, NS, HEIT, Inspectie Leefomgeving en Transport, brandweer en de woningcorporaties hielden op donderdag 28 oktober een grote integrale handhavingsactie. De actie is uitgevoerd in de wijken Moerwijk en Morgenstond. Deze wijken vallen onder Den Haag Zuidwest, dat is 1 van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden van Nederland. Demissionair minister Ferd Grapperhaus, Tweede Kamerlid Ingrid Michon en wethouder Martijn Balster waren aanwezig om met eigen ogen de misstanden en criminaliteit in de wijken te zien.

Den Haag werkt hard aan de grootstedelijke problemen in Zuidwest. Om inwoners perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat zij dezelfde kansen krijgen als andere Hagenaars is het noodzakelijk structureel te investeren in wonen, werken, onderwijs en veiligheid. Ook vraagt dit om versterking van de samenwerking van de politie, OM en rechtspraak met onder andere zorg-, jeugd- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven. Steun van het Rijk is daarbij hard nodig.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus, Tweede Kamerlid Ingrid Michon en wethouder Martijn Balster in gesprek met politie (fotografie: Valerie Kuypers)
Demissionair minister Ferd Grapperhaus, Tweede Kamerlid Ingrid Michon en wethouder Martijn Balster in gesprek met politie (fotografie: Valerie Kuypers)

Wethouder Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) benadrukte het belang van uitbreiding van de Haagse integrale aanpak in Zuidwest bij demissionair minister Grapperhaus en Tweede Kamerlid Ingrid Michon (VVD). Onderdeel van die aanpak is het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en verschillende vormen van (jeugd)overlast. Dit kreeg tijdens deze handhavingsactie dan ook specifieke aandacht. Balster gaf ook aan dat investeren in preventie essentieel is om de voedingsbodem voor criminaliteit aan te pakken.

Arrestaties Holtenstraat

Het arrestatieteam van de politie heeft in een woning aan de Holtenstraat 6 verdachten aangehouden naar aanleiding van ernstige overlast. Onder leiding van de rechter-commissaris en de officier van justitie heeft de politie samen met een drugs- en geldhond van de Douane de woning doorzocht. In de woning zijn drugs, geld en een steekwapen gevonden en in beslag genomen. Op dit moment wordt hier verder onderzoek naar gedaan. De burgemeester zal de bestuurlijke rapportage van de politie in verband met het onderzoek afwachten. Daarna beslist hij welke maatregelen hij hier treft.

Drugshonden doorzoeken pand (fotografie: Valerie Kuypers)
Drugshonden doorzoeken pand (fotografie: Valerie Kuypers)

In de Holtenstraat is al langere tijd dit soort overlast. Zo zijn er bijvoorbeeld signalen dat er gehandeld wordt in drugs. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid in dit gebied. Om deze reden is vorig jaar onder regie van de gemeente een integrale aanpak gestart omdat deze vormen van criminaliteit niet geaccepteerd worden.

Verkeerscontrole

De politie organiseerde samen met onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane een grote verkeerscontrole. Honderden voertuigen werden gecontroleerd. Daarnaast werd er gecontroleerd op openstaande straffen of achterstallige belastingen. Er zijn 84 bestuurders die een boete hebben gekregen voor het overtreden van verschillende verkeersregels. Daarvan hadden 10 personen geen rijbewijs en 8 personen zijn aangehouden het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Verkeerscontrole (fotografie: Valerie Kuypers)
Verkeerscontrole (fotografie: Valerie Kuypers)

Tijdens de verkeerscontrole zijn ook verschillende goederen in beslag genomen zoals illegale medicijnen, lachgas, namaakmerkkleding en een slagwapen. Ook zijn er valse geldbiljetten in beslag genomen en is er een gestolen voertuigen aangetroffen. Medewerkers van AVIM (De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) hebben 90 documenten gecontroleerd en twee personen zijn aangehouden omdat zij illegaal in Nederland verbleven. Ook taxichauffeurs zijn gecontroleerd. Meerdere taxichauffeurs hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport een proces verbaal en een rijverbod ontvangen omdat zij zich niet aan de voor hen geldende regels hielden. Belastingzaken van de gemeente heeft voor ruim 25.500 euro belasting geïnd en 9 voertuigen hebben een wielklem gekregen. De brandweer was tijdens de actie ook aanwezig om de doorrijdbaarheid in de wijk te controleren. Dit is goed verbeterd na de vorige handhavingsactie in de wijk.

Wethouder Martijn Balster aanwezig bij controles (fotografie: Valerie Kuypers)
Wethouder Martijn Balster aanwezig bij controles (fotografie: Valerie Kuypers)

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met politie, Stedin en de corporaties 75 adressen. Van 50 personen was de inschrijving niet in orde en wordt er nader onderzoek gedaan. De dienst Sociale Zaken van de gemeente heeft 8 uitkeringen gecontroleerd waarvan er 4 lijken op fraude. Ook is een woning ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen. In de woning was duidelijk te zien dat er een hennepkwekerij heeft gezeten en net was weggehaald. De eigenaar van de woning zal zich op een later moment hiervoor moeten verantwoorden bij de politie.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Ook de controleurs van de NS hebben op station Den Haag Moerwijk meerdere treinen gecontroleerd. Tijdens deze controles kregen 91 reizigers een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Daarnaast zijn er 23 boetes van 95 euro uitgedeeld vanwege het niet dragen van een mondkapje. Ondanks de versoepelingen is dit nog steeds verplicht in het OV. Politie heeft 4 personen een boete gegeven van 100 euro voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Controle openbaar vervoer (fotografie: Valerie Kuypers)
Controle openbaar vervoer (fotografie: Valerie Kuypers)

Handhavingsteam

Het handhavingsteam heeft in totaal 47 boetes uitgedeeld voor bijvoorbeeld bedelen, fietsen op de stoep en afval naast de container in verband met de rattenproblematiek in de wijk. Ook werd er tijdens de controle een gestolen auto opgemerkt die in beslag genomen werd en zijn er 71 fietswrakken verwijderd. In de komende weken kunnen 73 personen nog een boete verwachten omdat zij geparkeerd stonden zonder te betalen. Daarnaast stonden ook nog 15 auto’s foutgeparkeerd. Dit is een grote ergernis van huidige bewoners.

Controle door handhavingsteam (fotografie: Valerie Kuypers)
Controle door handhavingsteam (fotografie: Valerie Kuypers)

Controles horeca en winkelpanden

Het handhavingsteam, politie, Stedin, Douane, NVWA en het HEIT controleerden samen 19 zaken op onder andere de naleving van vergunningen, verkoop van illegale spullen en signalen van misstanden of overlast. In 11 gevallen bleek niet alles op orde. In een horecagelegenheid is een vermoeden van illegaal gokken vastgesteld. Hiervoor wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

Controle horeca (fotografie: Valerie Kuypers)
Controle horeca (fotografie: Valerie Kuypers)

Er zijn meerdere supermarkten gecontroleerd. Van de 5 supermarkten zijn er voor 4 een proces verbaal opgemaakt, omdat de vergunningen niet op orde waren. Ook zijn er diverse spullen in beslag genomen. Stedin zal bij meerdere zaken terugkeren voor een hercontrole omdat er misstanden zijn geconstateerd van de energiemeters. De NVWA heeft 4 keer een proces verbaal opgemaakt omdat de hygiëne in het geding was. Meerdere ondernemers kunnen binnenkort een hercontrole verwachten.

Samen voor Den Haag Zuidwest

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Den Haag Zuidwest. Enkele bewoners en ondernemers bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. De gemeente is erg blij met deze betrokkenheid en juicht dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Samen zorgen we er zo voor dat Den Haag Zuidwest verbeterd en accepteren misstanden niet. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.