Nieuwsbericht

Doddendaallaan: werk aan de kade en rijbaan

Gepubliceerd: 12 februari 2018Laatste wijziging: 12 februari 2018

De sloot in de Doddendaallaan krijgt een nieuwe kademuur en de bestrating wordt hersteld. Het werk begint maandag 19 februari en duurt naar verwachting tot en met 16 maart 2018.

Het herstel van de kade en de bestrating gebeurt op verzoek van de bewoners.

Planning

Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd:

  • Eerst wordt gewerkt aan de kade vanaf de walkant. Een deel van de weg is dan tijdelijk afgesloten en parkeren is niet mogelijk. Autoverkeer moet omrijden. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers.
  • Als de kademuur is hersteld, bestraat de aannemer het stuk van de kademuur tot en met de rijbaan.
Kaart met omleidingsroute
Kaart met omleidingsroute

Huisvuil

De ondergrondse restafvalcontainers op de hoek met de Keukenhoflaan kunt u blijven gebruiken. Heeft u een afspraak gemaakt voor het ophalen van grofvuil? Dan kunt u dat ook op deze plek aanbieden. Hetzelfde geldt voor het maandelijks op te halen oud papier. Kijk voor de inzameldata op de huisvuilkalender.

Vragen

Heeft u vragen over het werk? Dan kunt u contact opnemen met de wegbeheerder, de heer S. El Boustati. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 25 71 31 77.