Nieuwsbericht

Transvaalkwartier midden en zuid: onderzoek ondergrondse restafvalcontainers

Gepubliceerd: 27 februari 2019Laatste wijziging: 27 februari 2019

Vanaf 8 maart 2019 start een onderzoek voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in deze wijk. De huidige restafvalcontainers in de Schalk Burgerstraat krijgen een nieuwe plek.

Het zoeken naar nieuwe locaties voor de ondergrondse containers is nodig voor de aanleg van de Sterfietsroute Binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. De Schalk Burgerstraat wordt voor die fietsroute opnieuw ingericht. De bestaande restafvalcontainers kunnen daarbij niet op de huidige plek blijven staan.

Nieuwe locaties

Om te kunnen bepalen welke plekken geschikt zijn voor ondergrondse containers graaft de aannemer proefsleuven om te zien waar kabels en leidingen in de grond liggen.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden is overlast niet te vermijden. De werkplek wordt afgezet. Er is per werklocatie ongeveer 1 week een parkeerverbod. Uw auto wordt weggehaald als u hier toch parkeert.

Inspraakperiode

Na het onderzoek maakt de gemeente een ontwerp-plaatsingsplan. Dit is een voorstel waar de ondergrondse containers in de buurt mogelijk komen te staan. Tijdens de inspraakperiode kunt u laten weten wat u van het plan vindt (indienen zienswijze). Bewoners krijgen hierover nog meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres oracs@denhaag.nl of kijken op www.denhaag.nl/afval.