Riouwstraat: bestraten

De gemeente vervangt het asfalt in de Riouwstraat door stenen bestrating. Hiervoor gaat de straat helemaal open: van gevel tot gevel. De werkzaamheden beginnen op 2 juni 2020 en duren ongeveer een jaar.

Wat gaat er gebeuren?

 • Verwijderen van het asfalt in de straat.
 • Vernieuwen van de rioolaansluitingen en waterafvoerputten.
 • Bestraten van de rijweg, parkeervakken, stoepen en stoepranden met nieuwe klinkers en stenen.
 • Terugbrengen van verkeersdrempels.
 • Aanpassen van bochten bij de zijstraten met ruimte voor fietsbeugels.

Planning

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Dat geeft minder overlast in de stad. In 2020 is de 1e fase, tussen de Timorstraat en Bankaplein. Het deel van Riouwstraat tussen Bankaplein en Koninginnegracht wordt in 2021 uitgevoerd. Bewoners krijgen hierover een brief 2 weken voordat de werkzaamheden in hun gedeelte van de straat beginnen.

De geplande fases voor de werkzaamheden in 2020 zijn:

Fase Start Eind
1 begin juni 2020 eind juni 2020 vanaf Timorstraat, Riouwstraat 1 t/m 7 - 2 t/m 8
2 eind juni 2020 eind juli 2020 kruising Prinsevinkenpark, Riouwstraat 9 t/m 25 - 10 t/m 20
3 eind augustus 2020 eind september 2020 Riouwstraat 25 t/m 43 - 22 t/m 38
4 eind september 2020 eind oktober 2020 kruising Prinsevinkenpark, Riouwstraat 45 t/m 63 - 40 t/m 52
5 eind oktober 2020 eind november 2020 Riouwstraat 63 t/m 83 - 54 t/m 74
6 eind november 2020 eind december 2020 Riouwstraat 85 t/m 97 - 74 t/m 100, kruising Borneostraat
7 begin januari 2021 eind januari 2021 Riouwstraat 97 t/m 111 - 100 t/m 136 tot Bankaplein
De fases waarin de werkzaamheden in de Riouwstraat zijn.

Op de kaart zijn de fases te zien waarin de werkzaamheden zijn verdeeld.

De planning kan veranderen, bijvoorbeeld als het weer ongeschikt is voor de werkzaamheden, of wanneer er obstakels in de grond zitten. Bij grote veranderingen worden bewoners op tijd geïnformeerd.

Voor bewoners

De gemeente vraagt bewoners om:

 • de auto ergens anders te parkeren
 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen weg te halen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is steeds een gedeelte van de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven blijven via loopplanken voor voetgangers altijd bereikbaar. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen.

Omleiding vanaf de Timorstraat naar de Riouwstraat (tot Bankaplein):

 • Fase 1 en 2: Timorstraat, Celebesstraat, Bonistraat, Riouwstraat
 • Fase 3: Riouwstraat, Prinsevinkenpark, Riouwstraat
 • Fase 4 en 5: Timorstraat, Celebesstraat, Bonistraat, Malakkastraat, Borneostraat, Riouwstraat
 • Fase 6: Timorstraat, Celebesstraat, Bonistraat, Malakkastraat, Borneostraat, Billitonstraat, Bankastraat, Riouwstraat
 • Fase 7: Riouwstraat, Borneostraat, Billitonstraat, Bankastraat, Riouwstraat

Omleiding vanaf het Bankaplein naar de Riouwstraat:

 • Fase 1 en 2: Riouwstraat, Prinsevinkenpark, Kerkhoflaan, Timorstraat
 • Fase 3: Riouwstraat, Prinsevinkenpark, Riouwstraat
 • Fase 4 en 5: Riouwstraat, Borneostraat, Celebesstraat, Bonistraat, Riouwstraat
 • Fase 6 en 7: Bankastraat, Madoerastraat, Borneostraat, Celebesstraat, Bonistraat, Riouwstraat

Parkeren

In het deel waar de werkzaamheden zijn, kunnen bewoners niet parkeren. Bewoners met een invalideparkeerplaats, parkeerplaats op eigen terrein of andere vragen over parkeren kunnen contact opnemen met omgevingsmanager Chris Langerak, telefoonnummer 06 - 48 17 58 73.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie moeten ook tijdens het werk de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Bewoners worden geïnformeerd waar zij terecht kunnen met het huisvuil. Alle regels over het aanbieden van huisvuil vindt u op de pagina Huishoudelijk afval.

Informatie over het project

Heeft u vragen over het werk? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Chris Langerak. Stuur een e-mail naar info@projectloods.nl of bel met telefoonnummer 06 - 48 17 58 73.

Gepubliceerd: 11 mei 2020Laatste wijziging: 13 juli 2020