Nieuwsbericht

Prinsestraat: werkzaamheden

Gepubliceerd: 24 april 2019Laatste wijziging: 30 april 2019

Tot begin juli 2019 vindt er groot onderhoud plaats in de Prinsenstraat, tussen de Noordwal en Nobelstraat. Het wegdek is slecht en de aansluitingen van de huizen op de riolering zijn verouderd. Het werk wordt, na een wijziging, uitgevoerd in 4 fasen.

Nieuwe aanpak waterleiding

Dunea heeft na de start van de werkzaamheden vastgesteld dat het niet mogelijk is om binnen de bestaande watertransportleiding een nieuwe te trekken of wel te ‘relinen’. Daarom is besloten om de watertransportleiding te vervangen. In fase 1 is een nieuwe watertransportleiding aangebracht. De leidingen zijn uitgegraven en vervangen. Ook het vervolg van het werk gaat op deze manier.

Dit betekent dat de werkvlakken per fasering vergroot worden, zodat het werk aan de waterleiding vooruitlopend op de overige werkzaamheden kan plaatvinden. Helaas is er een uitloop. Naar verwachting is het werk begin juli 2019 klaar.​

Wat gaat er gebeuren?

 • Er komt een nieuwe watertransportleiding.
 • De huisaansluitingen op het riool worden waar nodig vervangen.
 • De rijweg krijgt nieuwe stenen.
 • De stoepranden worden vernieuwd.
 • De stenen van de parkeerstroken en stoepen worden hergebruikt.

Fasering en planning

Om de overlast te beperken wordt het werk in 4 fasen uitgevoerd. Een deel van de Prinsestraat wordt hierdoor afgesloten. Het werk start aan de kant van de Noordwal en eindigt bij de kruising met de Nobelstraat. De planning is uitgelopen met een maand.

Werkzaamheden Prinsestraat; fase 1 tot en met 4
Werkzaamheden Prinsestraat; fase 1 tot en met 4
Fasering en planning
Fase Deel van Prinsestraat Periode
1 Noordwal - Korte Molenstraat half maart - begin mei
2 kruising Prinsestraat/Korte Molenstraat - Juffrouw Idastraat eind april - eind mei
3 Juffrouw Idastraat - Nobelstraat begin mei - eind juni
4 kruising Prinsestraat/Nobelstraat half juni - begin juli

Verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de straat van gevel tot gevel opgebroken. Daarom wordt het doorgaande auto-en fietsverkeer omgeleid. Het autoverkeer dat vanaf de noordzijde de Prinsestraat in wil rijden, wordt vanaf de kruising Hogewal/Prinsestraat omgeleid via de Elandstraat en Torenstraat. Vrachtverkeer wordt al omgeleid vanaf de kruising Mauritskade/Zeestraat. De omleidingen zijn aangegeven met borden.

Omleidingen tijdens fase 1: tot begin mei

De Prinsestraat is tot begin mei afgesloten tussen Noordwal en Korte Molenstraat voor al het rijdend verkeer. De Pieterstraat heeft tijdelijk twee rijrichtingen en is afgesloten ter hoogte van de Prinsestraat (doorlopend). De paaltjes in de Korte Molenstraat worden weggehaald en de straat is open voor een eenrichtingsverkeer vanaf de Torenstraat. Hier mogen alleen voertuigen met een maximale lengte van 7,5 meter rijden.

U kunt tijdens de werkzaamheden niet door de Prinsestraat rijden.
U kunt tijdens de werkzaamheden niet door de Prinsestraat rijden.

Onderhoud door Dunea

Dunea legt een nieuwe waterleiding aan in de Prinsestraat. Het is niet nodig om de huisaansluitingen hiervoor af te sluiten. Als dat wel nodig is, ontvangen bewoners hierover bericht van Dunea.

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is legt de aannemer loopschotten neer. De loopschotten zijn voor voetgangers. U mag hier alleen met uw fiets of bromfiets op als u deze aan de hand heeft.

  Rijbaan

  Bewoners wordt gevraagd:

  • de auto, fiets of andere voertuig ergens anders te parkeren
  • bloembakken, banken en andere voorwerpen die op de openbare weg staan te verwijderen.

  Laden en lossen

  Voor leveranciers wordt het mogelijk iets lastiger. Vrachtwagens kunnen tot aan de afzetting komen. Daarna moeten goederen met steekwagens over loopschotten worden vervoerd. Voor incidentele uitzonderingen kunt u in overleg met de omgevingsmanager (en aannemer) andere afspraken maken.

  Hulpdiensten

  De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is worden er voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neergelegd.

  Veiligheid

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hiervoor te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

  Huisvuil en grofvuil

  Bewoners kunnen hun huisvuil op ophaaldagen plaatsen bij de gele borden in de Prinsestraat. Deze locaties zijn bereikbaar voor de ophaaldienst. Ook grofvuil kunnen bewoners hier kwijt. Maak voor het ophalen van grofvuil telefonisch een afspraak via het nummer 14 070 van de gemeente en geef daarbij de locatie door waar u het grofvuil plaatst.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het groot onderhoud in de Prinsestraat? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van het project, de heer Ch. Langerak. U kunt een e-mail sturen naar info@projectloods.nl of hem telefonisch bereiken via het telefoonnummer 06 - 48 17 58 73.

  De Prinsestraat
  De Prinsestraat