Den Haag - Noordwal: afzetting fiets- en voetpad

Nieuwsbericht

Noordwal: afzetting fiets- en voetpad

Gepubliceerd: 9 november 2018Laatste wijziging:

Op een deel van de Noordwal is er een kans op verzakking van de kade. Daarom is het fiets- en voetpad aan de kadezijde, tussen de Torenstraat en Breedstraat, tijdelijk afgezet. De afzetting duurt waarschijnlijk tot eind januari 2019.

De fundering van de kademuur langs de Noordwal, tussen de Torenstraat en de Hemsterhuisstraatbrug, is in slechte staat. Het vervangen van de kademuur en de bomen daarbij laten staan, is niet mogelijk. De meeste bomen zijn aangetast met kastanjebloedingsziekte. De levensduur van deze kastanjes is kort. Daarom stelt de gemeente het vervangen van de kademuur zo lang mogelijk uit.

Maatregelen

Om tussentijds ernstige verzakking te voorkomen, wordt in december 2018 of januari 2019 een aantal maatregelen genomen:

  • Door de kademuur heen wordt over een lengte van 30 tot 40 meter, een aantal ankers in de grond aangebracht.
  • Over de volledige lengte van de kademuur wordt tegen de muur zand gestort in het water.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente de levensduur van de kademuur met zo'n 5 jaar te verlengen, waardoor de bomen voorlopig kunnen blijven staan. Mocht het nodig zijn dan breidt de gemeente deze maatregelen uit over de hele kade.

Afzetting fiets- en voetpad

Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen, wordt het fiets- en voetpad langs de kade tijdelijk met een hekwerk afgezet. De afzetting duurt waarschijnlijk tot eind januari 2019.

  • Fietsers die uit de Torenstraat komen, worden met borden omgeleid.
  • Fietsers, voetgangers en autoverkeer richting de Torenstraat hebben geen hinder van de afzetting.
  • Langs het fietspad tussen de Breedstraat en Hemsterhuisbrug komt een lage afzetting om te voorkomen dat auto's op het fietspad rijden.
Omleidingskaartje voor fietsers vanaf Torenstraat
Omleidingskaartje voor fietsers vanaf Torenstraat

Op het kaartje staat de afzetting van een deel van de Noordwal met rood aangegeven. De groene pijlen geven de omleiding en rijrichting aan.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar kademuren@denhaag.nl of neem contact op met de projectmanager, M. ten Holder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (070) 752 55 97.

Zie ook: Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad