Nieuwsbericht

In actie voor een veilig en leefbaar Oude Centrum en Zeeheldenkwartier

Gepubliceerd: 18 april 2019Laatste wijziging: 3 mei 2019

De gemeente, politie, brandweer, HTM, en Stedin hielden op woensdag 17 april 2019 een grote handhavingsactie in de wijken Oude Centrum en Zeeheldenkwartier. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met de gemeentelijke belastingdienst, brandweer en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk.

Belastingzaken van de gemeente incasseerde voor € 20.150 aan niet betaalde belastingen. Op 6 voertuigen is beslag gelegd, deze staan met een wielklem in de wijk. 2 auto’s zijn weggesleept.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Het parkeerteam deelde 67 bekeuringen uit voor het niet betalen van de parkeerkosten. Het team reed met een scanauto door de wijken en controleerde via kentekens of er geen parkeerrekeningen meer open stonden. Daarnaast gaf het team 7 voertuigen een bekeuring voor fout parkeren en zijn 2 voertuigen weggesleept. Een grote ergernis van bewoners is asociaal rijgedrag in de wijken. De politie heeft dit aangepakt. 2 mensen werden aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en/of alcohol en 10 personen kregen een bekeuring voor onder andere bellen tijdens het rijden, te hard rijden en rijden zonder rijbewijs. Tijdens deze controle kregen politie en gemeente veel positieve reacties.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Controle openbaar vervoer

Van de HTM kregen 42 reizigers in de wijken een boete van € 55. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Er zijn 2 mensen aangehouden, van wie 1 door de vreemdelingenpolitie. 1 persoon is aangehouden omdat hij zich niet had gemeld bij de politie. Tijdens de controle van de HTM zijn eieren gegooid naar de controleurs. Het is nog onbekend wie dit heeft gedaan.

Woningcontroles

De Haagse Pandbrigade controleerde 18 panden. Bij 11 panden waren verschillende misstanden, hierbij ging het vooral om illegale bouw. Van 12 personen wordt nog onderzocht of zij zelf op het adres wonen of dat er sprake is van woonfraude. Tenslotte is 7 keer geconstateerd dat huurders een te hoge huurprijs betalen. Hetgemeentelijke huurteam geeft deze huurders hulp en advies.

Horecacontroles

Het horecateam bezocht 10 zaken, bijna alle zaken voldeden aan de vergunningsvoorwaarden. Het politieteam Chinees netwerk bezocht samen met het horecateam verschillende ondernemingen. Het team Chinees netwerk is een team van politiemensen dat de Chinese taal in verschillende dialecten beheerst. Door deze expertise konden de teams goed contact maken en voorlichting en advies geven over de veiligheid van een onderneming. Ook controleerde een preventiespecialist van de brandweer de brandveiligheid en gaf ondernemers advies over het verbeteren van deze veiligheid.

Horecacontrole
Horecacontrole

Werk mee en meld!

Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is goed voor de buurt. Een buurt waar veel mensen een melding maken, is voor overlastgevers en criminelen minder aantrekkelijk. Help ook mee om uw buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.