Nieuwsbericht

Handhavingsactie in Transvaal: drugs, wapens en illegale prostitutie aangetroffen

Gepubliceerd: 8 oktober 2021Laatste wijziging: 19 oktober 2021

De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, HEIT, UWV, Inspectie SZW (arbeidsinspectie) en de brandweer hielden op donderdag 7 oktober een grote integrale handhavingsactie in de wijk Transvaal. Tijdens de actie controleerden de diensten op uiteenlopende misstanden. In het bijzonder was er aandacht voor signalen van misstanden in de uitzendbranche.

Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. In totaal zijn 9 personen aangehouden.

Voertuig-, personen-, goederen- en documentcontrole

De politie organiseerde een grote integrale verkeerscontrole op de Groenteweg waar ook de Douane, Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), UWV en de gemeente bij aansloten. Diverse motorrijders begeleidden honderden scooters, personenauto’s en bedrijfsvoertuigen naar deze controleplaats waar de diensten de voertuigen, personen, goederen en diverse documenten controleerden.

Politie controle (foto: Valerie Kuypers)
Politie controle (foto: Valerie Kuypers)

In totaal kregen 111 bestuurders een boete voor het overtreden van diverse verkeersregels, 2 personen hadden helemaal geen rijbewijs. In totaal werden 6 personen aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Drie personen stonden nog gesignaleerd bij de politie voor een eerdere straf en moesten direct een bedrag van 637 euro betalen. Eén persoon was onder invloed van drugs, gedroeg zich asociaal in het verkeer en beging meerdere overtredingen. Bij nadere controle bleek hij ook nog een belastingschuld van 2500 euro open te hebben staan. De persoon is aangehouden.

Tijdens de verkeerscontrole zijn ook arbeidsmigranten gehoord door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), het UWV en de Haagse Pandbrigade. De gesprekken gingen onder meer over hun huisvesting en arbeidssituatie. De arbeidsinspectie controleerde hierbij onder andere op de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Ook vroegen zij voor welk uitzendbureau zij werkten. Uit de 43 gevoerde gesprekken zijn een aantal aanwijzingen van mogelijke overtredingen geconstateerd waar de arbeidsinspectie vervolgonderzoek naar zal doen. De Haagse Pandbrigade constateerde dat van de 46 personen die zij gesproken hebben, maar 5 personen ingeschreven stonden op een adres.

ISZW en UWV controle (foto: Valerie Kuypers)
ISZW en UWV controle (foto: Valerie Kuypers)

De Douane heeft meerdere voertuigen gescand op de aanwezigheid van accijnsgoederen en verborgen ruimtes. Ook zochten speciaal opgeleide honden naar grote hoeveelheden geld en drugs. De Douane heeft beslag gelegd op 10 kg waterpijptabak waar geen accijns over is betaald. De eigenaar zal naast een boete ook nog een fikse naheffing krijgen. Dit geldt ook voor iemand die meerdere liters alcohol had waar geen accijns over is betaald. De douane doet nader onderzoek naar 2 voertuigen omdat er onregelmatigheden zijn geconstateerd met de BPM (belasting voor personenauto’s en motoren).

In beslag genomen drugs (foto: Valerie Kuypers)
In beslag genomen drugs (foto: Valerie Kuypers)

60 auto’s stonden dusdanig foutgeparkeerd dat zij van het handhavingsteam direct een boete kregen. Dit is een grote ergernis van bewoners. Maar ook als elke seconde telt, is een goede bereikbaarheid in de buurt van groot belang. De brandweer controleerde daarom ook op de doorrijdbaarheid in de wijk.

Belastingzaken van de gemeente heeft voor ruim 21.472 euro beslag gelegd. 1 voertuig werd direct weggesleept en 8 voertuigen hebben een wielklem gekregen. Deze worden pas verwijderd na betaling.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met politie, Stedin en de woningcorporaties 32 adressen waarvan maar in 14 gevallen alles op orde bleek. Er werden 3 personen door de politie aangehouden omdat er sprake was van een hennepkwekerij in opbouw. Op 1 adres bleek echter van alles mis, de diensten stelden illegale prostitutie vast waarbij na verder onderzoek ook een flinke hoeveelheid vermoedelijke drugs in de woning bleek te liggen. De burgemeester zal de bevindingen van politie afwachten en bezien welke maatregelen hij hier treft. Verder was van 63 personen de inschrijving niet in orde en wordt hier nader onderzoek naar gedaan. Op 17 adressen was sprake van illegale kamerverhuur en ook bleken 2 uitkeringen niet in orde te zijn. Stedin heeft op 1 adres een onderzoek in gesteld naar fraude aan de meter in verband met de hennepkwekerij in opbouw.

Controle misstanden in huis (foto: Valerie Kuypers)
Controle misstanden in huis (foto: Valerie Kuypers)

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. 112 reizigers kregen een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. In totaal kregen 60 personen een boete van 95 euro vanwege het niet dragen van een mondkapje. Ondanks de versoepelingen is dit nog steeds de regel in het OV. Van 1 persoon werd vastgesteld dat hij het voertuig vervuilde, ook hij kreeg een boete van 95 euro. De politie heeft ook nog eens 16 personen een boete gegeven voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Controle openbaar vervoer (foto: Valerie Kuypers)
Controle openbaar vervoer (foto: Valerie Kuypers)

Handhavingsteam

De gemeente krijgt veel meldingen van verschillende ergernissen in de wijk. Het gemeentelijke handhavingsteam controleerde tijdens de actie op diverse leefbaarheidszaken. Er werden in totaal 79 bekeuringen uitgedeeld voor onder meer bedelen, fietsen over de stoep, afval naast de container, verkeerd parkeren en parkeren op een invalide parkeerplaats. In het gehele gebied is het niet toegestaan om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen. Hiervoor hebben 7 personen een boete gekregen omdat zij dit wel deden. In de komende weken kunnen 133 voertuigbezitters nog een naheffingsaanslag verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen.

Handhavingsteam (foto: Valerie Kuypers)
Handhavingsteam (foto: Valerie Kuypers)

Horecacontroles en controle winkelpanden

Teams met medewerkers van verschillende organisaties (handhavers, politie, Stedin, Douane, NVWA en het HEIT) controleerden samen diverse ondernemingen op de naleving van vergunningen, verkoop van illegale goederen en signalen van misstanden of overlast. Hoewel in verschillende gevallen de bedrijfsvoering in orde bleek, zijn in 15 ondernemingen misstanden en overtredingen geconstateerd.
Er werden door de NVWA boetes opgelegd voor onder andere roken in de horecazaken, maar ook omdat voedingsmiddelen verkeerd werden aangeboden wat een gevaar kan zijn voor de volksgezondheid. In 1 onderneming werd illegaal gokken vastgesteld. Ook werd er een illegaal terras aangetroffen waar geen vergunning voor was. In 1 pand bleek de koolstofmonoxide waarde te hoog wat erg gevaarlijk is voor iedereen in het pand. In een ander pand lag een grote hoeveelheid tabak, waar geen accijns over is betaald, opgeslagen dat door de Douane in beslag genomen is. Ook werd een proces- verbaal voor deze onderneming opgemaakt vanwege de illegale verkoop van lachgas en medicijnen. De bedrijven met misstanden worden binnenkort opnieuw gecontroleerd om te kijken of de ondernemer passende maatregelen heeft getroffen.

Samen voor Transvaal

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners in Transvaal. Als overheid is de gemeente niet altijd zichtbaar, maar wel altijd aanwezig. Enkele bewoners en ondernemers bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt.

Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Alle partijen zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.