Nieuwsbericht

Handhavingsactie in de Rivieren- en Stationsbuurt

Gepubliceerd: 11 juni 2021Laatste wijziging: 11 juni 2021

De gemeente Den Haag, politie, OM, brandweer, HEIT, Stedin, NVWA, HTM en de NS hielden op donderdag 10 juni een grote handhavingsactie in de Rivierenbuurt en de Stationsbuurt, een gezellig gebied waar veel mensen wonen, leven en werken. Deze drukte zorgt met enige regelmaat ook voor overlast.

Tijdens de handhavingsactie zijn verschillende controles uitgevoerd. Er was in het bijzonder aandacht voor overlast van bedelaars, huftergedrag in het verkeer, illegale bewoning en overlast als gevolg van alcoholgebruik, drugs en lachgas. Ook werden meldingen en signalen van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit nagetrokken. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Overlast van bedelen, alcohol, drugs en lachgas

Het handhavingsteam heeft tegen 7 personen een proces verbaal opgemaakt omdat zij onder invloed van alcohol of drugs waren en daardoor overlast veroorzaakten of omdat zij aan het bedelen waren op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Ook in het verkeer bleek iemand te rijden onder invloed van drugs. Deze bestuurder werd door de politie aangehouden. In Den Haag is het gebruik van lachgas verboden in de hele stad. Hier is tijdens de verkeerscontrole extra op gecontroleerd. Tijdens de controle bleken 2 personen lachgas te vervoeren terwijl dit niet is toegestaan. In totaal werden 3 lachgasflessen en andere drugs in beslag genomen.

Brandweer controle
Brandweer controle

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met belastingzaken van de gemeente, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken van de gemeente heeft voor € 16.100 geïnd aan openstaande belastingschulden. Tien personen hebben een wielklem aan het voertuig gekregen. Pas na betaling van de openstaande belastingschuld zal de wielklem worden verwijderd. De politie heeft in totaal 24 processen verbaal opgemaakt voor uiteenlopende verkeersovertredingen zoals rijden met een telefoon in de hand, rijden zonder geldig rijbewijs of het negeren van rood licht. Tijdens de controle werden de voertuigen gecontroleerd op de juiste papieren en de aanwezigheid van verborgen ruimtes. In 1 geval werd een voertuig in beslag genomen omdat het voertuig niet voldeed aan de juiste papieren. Er zijn 32 personen die een boete hebben gekregen voor het niet betalen van parkeergeld.

Controle bij de HTM
Controle bij de HTM

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 58 woningen op uitlopende misstanden. Bij 12 personen wordt er nader onderzoek gedaan naar de adresinschrijvingen. Eigenaren van 2 panden worden aangeschreven vanwege achterstallig onderhoud. Het huurteam gaat aan de slag omdat in 7 woningen een veel te hoge huur wordt berekend, 1 bewoner betaalde zelfs € 1000 voor minder dan 20m2. Ook bleken diverse uitkeringssituaties niet in orde. Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de gemeente zal dit verder onderzoeken en maatregelen nemen als er sprake is van fraude. Bij 9 kamerverhuuradressen was in 5 gevallen sprake van verschillende overtredingen. Afhankelijk van de situatie, kunnen waarschuwingen of bestuurlijke boetes volgen.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM en de NS hebben rondom station Hollands Spoor diverse reizigers van trams en treinen gecontroleerd. Van de HTM kregen 94 reizigers een boete van € 55 omdat zij geen geldig vervoersbewijs laten zien. Ook zijn er in samenwerking met de politie 2 personen aangehouden vanwege wanordelijkheden waarbij de veiligheid van medepassagiers in het geding kwam. Eén minderjarige jongen bleek een mes bij zich te dragen in het openbaar vervoer. Hij is hiervoor aangehouden en politie maakt hierover een zorgmelding bij de gemeente.

Controle openbaar vervoer
Controle openbaar vervoer

Werk mee en meld!

De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners uit Stationsbuurt en Rivierenbuurt. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. De instanties zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Dus werk mee en meld! Dat kan op de volgende manieren:

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.