Nieuwsbericht

Groenteweg: werkzaamheden aanleg 30km-zone

Gepubliceerd: 9 augustus 2018Laatste wijziging: 10 augustus 2018

Op maandag 3 september starten de werkzaamheden aan de Groenteweg tussen de Hoefkade en de Fruitweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 oktober 2018.

Nu is de Groenteweg een weg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur zonder verkeersremmende maatregelen. Naar aanleiding van klachten van bewoners mogen auto's straks niet harder rijden dan 30 kilometer per uur.

Werkzaamheden

Om ervoor te zorgen dat het verkeer zich aan de nieuwe snelheid gaat houden worden de volgende snelheidremmende maatregelen genomen:

  • Plaatsen van 30 kilometer per uur verkeersborden.
  • Aanleggen van verkeersdrempels. Deze zullen op ongeveer gelijke afstand van elkaar komen te liggen zodat de snelheid in de straat gelijk blijft.
  • Aanbrengen van verkeersplateaus op kruising Groenteweg- Marktweg.
  • Aanbrengen van belijning langs de parkeervakken waardoor de rijbaan smaller lijkt.

Ook wordt het parkeren aan de zijde waar geen woningen staan bij kruising Fruitweg opgeheven in verband met de huidige verkeersonveilige situatie. Het parkeren half op de stoep van de Groenteweg wordt aangepakt. Verder worden de boomspiegels rond de bestaande bomen verbeterd.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden wordt de Groenteweg tijdelijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer en fietsers. Omrijden kan via de Parallelweg. Voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden en kunnen gebruik blijven maken van de stoep.

Parkeerverbod

Voordat de werkzaamheden starten komen er verkeersborden die aangeven in welk gedeelte van de Groenteweg u in die periode niet mag parkeren. Let goed op deze borden, want auto's die nog geparkeerd staan wanneer het parkeerverbod ingaat, worden weggesleept.

Bereikbaarheid en veiligheid

Bij werkzaamheden is overlast helaas niet te vermijden. Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven voor voetgangers altijd bereikbaar. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen; toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Ondergrondse afvalcontainers

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse afvalcontainers niet te gebruiken. Deze zullen afgedekt worden. Om te zorgen dat u uw afval toch kwijt kunt, worden er tijdelijk bovengrondse containers geplaatst op het parkeerterrein ter hoogte van Groenteweg nummer 11.