Nieuwsbericht

Amaliastraat: onderhoud aan stoep en fietspad

Gepubliceerd: 11 juni 2019Laatste wijziging: 11 juni 2019

Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019 is er onderhoud aan het fietspad en de stoep in de Amaliastraat.

Het onderhoud is nodig omdat de wortels van de bomen de uitstapstrook, het fietspad en de stoep omhoog hebben gedrukt.

Wat er gaat gebeuren

De werkzaamheden beginnen aan de kant van de Oranjestraat en gaan dan richting de Mauritskade. Aan de kant van de oneven huisnummers wordt de strook tussen de parkeervakken en de woningen opnieuw bestraat. Materiaal van de bestaande bestrating wordt hierbij hergebruikt.

De bedoeling is om bomen te laten staan en toch een veilige bestrating aan te brengen. Op sommige plekken worden daarom boomwortels weggehaald. Door de grootte van sommige boomwortels kan de bestrating niet overal helemaal recht worden gelegd.

Bereikbaarheid en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de rijweg open. Op de plek waar gewerkt wordt, kunt u niet parkeren. Van het fietspad en de stoep wordt steeds een klein stukje afgesloten. U kunt zonder grote problemen uw woning bereiken.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

Huisvuil en bedrijfsaval

Tijdens de werkzaamheden wordt huisvuil en bedrijfsafval in uw straat op de normale manier opgehaald. Dat geldt ook voor grofvuil.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Dennis Zwarts. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 52 09 82 47 en e-mailadres dennis.zwarts@denhaag.nl.