Subsidies Buurthuis van de Toekomst

Organisaties en bewoners die samenwerken aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen, dát is het uitgangspunt van het concept Buurthuis van de Toekomst. De subsidie Impuls Buurthuis van de Toekomst is vervallen. U kunt nog wel andere subsidies aanvragen.

Logo van Buurthuis van de Toekomst

Subsidie Impuls Buurthuis van de Toekomst

Deze subsidieregeling is per 1 januari 2019 vervallen. U kunt de subsidie Impuls Buurthuis van de Toekomst niet meer aanvragen.

Subsidie voor andere bewonersinitiatieven

U kunt subsidie krijgen voor initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk of stadsdeel verbeteren. Een voorwaarde is dat het initiatief aansluit op de prioriteiten uit de wijkprogramma’s 2016-2019.
Lees er meer over op Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.

Subsidie Sport

Verenigingen en instellingen uit de sector Sport kunnen gebruik maken van de subsidie Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen. Met deze subsidie worden sportverenigingen in staat gesteld hun accommodatie te verbeteren. Ook kunt u als sportvereniging terecht bij verschillende fondsen voor extra financiële middelen.

Overige subsidies

Daarnaast zijn er nog andere regelingen die wellicht voor uw organisatie of uw initiatief van toepassing zijn. Bekijk het overzicht van subsidies die de gemeente verstrekt.

Zie ook

Gepubliceerd: 22 maart 2016Laatste wijziging: 9 januari 2019