Buurthuis van de Toekomst worden

In het Buurthuis van de Toekomst werken organisaties en bewoners samen aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen. Bent u een Buurthuis van de Toekomst of wilt u dat worden? Dan is deze praktische informatie belangrijk voor u.

Om een Buurthuis van de Toekomst te worden moet uw organisatie ten minste aan de volgende punten te voldoen:

 • Medegebruik: uw accommodatie wordt gebruikt door andere organisaties (bijvoorbeeld een kinderopvang of een wijkvereniging die gebruik maakt van de accommodatie wanneer de hoofdactiviteit niet plaatsvindt).
 • Activiteitenaanbod: naast de hoofdactiviteit van de organisatie zijn er ook andere activiteiten te doen. Bijvoorbeeld een sportkantine waar wekelijks ouderen bijeenkomen of waar jongeren huiswerkbegeleiding volgen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: de organisatie biedt een maatschappelijke meerwaarde, het is een ontmoetingscentrum in de wijk waar burgerinitiatieven welkom zijn.

Als uw organisatie volgens deze uitgangspunten werkt en u heeft interesse om een Buurthuis van de Toekomst te worden, neem dan contact op. Stuur een e-mail naar buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl, waarbij u aangeeft waarom รบ vindt dat uw organisatie een Buurthuis van de Toekomst kan worden.

Sjoelen

Voorwaarden, vergunningen en verzekeringen

Wilt u uw accommodatie beschikbaar maken voor medegebruik? Dan zijn er voorwaarden, vergunningen en bepalingen waarmee u rekening dient te houden:

 • Een Buurthuis van de Toekomst stelt zijn ruimte beschikbaar voor medegebruikers (multifunctionaliteit). U moet zich hierbij te houden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de huur- en/of gebruikersovereenkomst die u heeft afgesloten. Zo mag een sportvereniging bijvoorbeeld de velden pas aan derden in gebruik geven nadat de verhuurder (de gemeente) daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • In het bestemmingsplan van de gemeente staat of de activiteit van de organisatie waarmee u wilt gaan samenwerken mogelijk is.
 • Een omgevingsvergunning is nodig wanneer u de accommodatie moet aanpassen om medegebruik mogelijk te maken.
 • Een (sport)vereniging heeft een Drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende drank te mogen schenken (Drank- en Horecawet).
 • Een (sport)vereniging, waar horeca-activiteiten plaatsvinden moet bovendien een exploitatievergunning horeca-inrichting (APV) hebben.
 • Bij de verzekering van de accommodatie kunnen bepalingen zijn opgenomen die van belang zijn. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Lees ook de algemene bepalingen voor de verhuur van gemeentelijke sportvelden:

Algemene Bepalingen Huur- en Bruikleenovereenkomst (PDF, 199,9 kB)

Kosten doorberekenen

Bij medegebruik krijgt u te maken met het doorbelasten van diverse kosten. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de bar (consumpties) en de keuken. Maar ook kosten voor het gebruik van de ruimten, verzekeringen, belastingen, energiekosten, schoonmaak- en onderhoudskosten.

De verhuurder berekent deze kosten meestal door in de huurprijs.

In een overeenkomst Medegebruik Accommodatie kunt u afspraken maken over:

 • de kosten van het medegebruik van de accommodatie
 • de dagen en de tijden van het gebruik van de ruimten of de velden

Meer informatie

Kijk hier voor alle informatie over het Buurthuis van de Toekomst.

Zie ook

Activiteit of Buurthuis aanmelden via Marktplaats Accommodaties & Activiteiten.

Gepubliceerd: 7 maart 2016Laatste wijziging: 14 september 2020